– Flygere ble syke av frykt

Unge flygere under 2. verdenskrig hadde så sterke opplevelser at flere levde med posttraumatisk stresslidelse etter krigen.

Publisert Sist oppdatert

Det skal historiker Cato Guhnfeldt blant annet fortelle om når han holder foredrag for jagerflyveteraner og andre inviterte i morgen, torsdag 14. mars.

Det er 331 skvadronens veteranforening som holder årsmøte og medlemstreff denne ettermiddagen, og rundt 40-50 personer er ventet å komme til møtet og foredraget.

– Vi har invitert veteranmedlemmer fra 331 og 332 skvadron, dessuten også ansatte ved Bodø flystasjon, forteller nestleder i 331 skvadronens veteranforening, Andreas Eidem. 

I tillegg til medlemmer av 331 skvadron veteranforening, de i tillegg invitert 332 skvadron veteranforening, ansatte ved Bodø flystasjon og Starfighterens venner. Eidem og de andre som kommer vil få høre om skvadronens historie fra tiden på de britiske øyene, fra opprettelsen av skvadronen i 1941 til tiden etter invasjonen av Normandie og frigjøringen av Europa i 1945.


Guhnfeldt, 
som har skrevet sju bøker om luftforsvarshistorien i Spitfire Saga, er invitert for å sette søkelys på de norske flygernes utfordringer under 2. verdenskrig og tiden etter. Det inneholder blant annet historier om at norske flygere lenge etter krigen slet med ettervirkningene av å ha deltatt i aktive krigsoperasjoner. Flere ble syke.

Foredraget har han tidligere holdt for norsk personell i USA, blant annet hos den norske F-35-avdelingen på Luke Air Force Base i Phoenix og for F-16-flygerne på basen i Tucson.

Foredraget holdes på Luftforsvarsmuseet i Bodø.

– 331 skvadronens veteranforening har som formål å knytte bånd mellom personell som har bakgrunn fra 331 skvadron og personell som tjenestegjør i dag, sier Eidem. 

331 skvadronens veteranforening har som formål å knytte bånd mellom personell som har bakgrunn fra 331 skvadron og personell som tjenestegjør i dag