Flere krigsforbrytelser mot barn

I løpet av ti år er antallet krigsforbrytelser mot barn blitt tredoblet, går det fram av en rapport som UNICEF offentliggjorde mandag. Siden 2010 har UNICEF greid å verifisere 170.000 alvorlige krigsovergrep mot barn. Dette utgjør 45 forbrytelser daglig, opplyste FN-organisasjonen da rapporten ble offentliggjort mandag. Samtidig vet organisasjonen at mange hendelser aldri blir rapportert, melder NTB.