Flere i Finnmark

I den foreløpige statusrapporten for landmaktutredningen foreslås det å videreføre moderniseringen av Brigade Nord og øke den militære aktiviteten ved avdelinger i Finnmark. – Det bør opprettes en egen bataljon i Porsanger som blant annet skal drive overvåking og ha kort reaksjonstid. Det vurderes også å øke andelen stående styrker i Finnmark, sier Aril Brandvik, ifølge NRK.