Flere fikk refs for seksuelle krenkelser

I 2018 ble det ifølge Generaladvokatens årsrapport reist disiplinærsak og ilagt refselse til ni soldater og offiserer for «seksuelle handlinger uten samtykke», skriver Aftenposten.
Det er flere saker enn de tre foregående årene til sammen. I tillegg registrerte Militærpolitiet 14 seksuallovbrudd i fjor som ble oversendt til politiet. Flere soldater og offiserer blir refset for seksuelle krenkelser og trakassering. Men det er fortsatt mørketall, ifølge Generaladvokaten.
– Tallet er for høyt i den forstand at det ikke burde være slike saker. Men tallet er lavt i den forstand at det er mye som tyder på at det er flere saker enn de som ­kommer til uttrykk i min rapport, sier general­advokat Sigrid Redse Johansen.
Grunnen til økningen i antallet slike saker tror hun skyldes økt oppmerksomhet heller enn en adferdsendring.