Flere får fly hjem

Forsvarssjefen har besluttet å komme Vernepliktsrådet i møte: Fra neste år kan soldater reise med fly når total reisetid mellom hjem og tjenestested overstiger åtte timer. Tidligere var kravet ti timer med offentlig kommunikasjon før de vernepliktige kunne bruke fly på permisjonsreiser betalt av Forsvaret. Fra 1. januar skal soldatene også kunne velge et annet flyselskap enn det som er foretrukket av Forsvaret, forutsatt at det gir en vesentlig forkorting av reisetiden. Det betyr i praksis å spare minst tre timer.