Debatt:

Fit eller feit?

Det hadde blitt ramaskrik hvis Forsvaret åpnet McDonald's inne i en leir, men er vi egentlig så veldig langt unna å ha det, spør hovedtillitsvalgt Kristoffer Falch.

Publisert Sist oppdatert

Sivilsamfunnet har mange tanker om hvordan hverdagen blir for en norsk ungdom som skal inn til førstegangstjeneste. Noen stemmer, mens andre bikker over til å bli fordommer. Det de aller fleste utenfor gjerdet vil si, er at de forventer at norsk ungdom er i sin livs form når de har avtjent førstegangstjenesten. Så hvor sunt er det egentlig å være tjenestegjørende i 2018?


Førstegangstjenesten er svært forskjellig og avhenger blant annet av grentilhørlighet, avdeling man er i, og stilling man tjenestegjør i. En soldat i Kampeskadronen har et helt annet næringsbehov enn en soldat med kontorstilling, 
uten at det sier noe om viktigheten til stillingen. Det er derfor viktig at man synliggjør at soldatene selv må ta en vurdering på hvor mye mat man skal spise under førstegangstjenesten.

En soldat i Kampeskadronen har et helt annet næringsbehov enn en soldat med kontorstilling

Det er nemlig ingen automatikk i at en soldat har god helse. Messene har et ansvar for at de stort sett skal by på næringsrik mat. Soldatene har et egenansvar som går på hvor mye mat de velger å forsyne seg med. I dag blir ikke soldatene bevisstgjort nok på dette underveis i tjenesten. Mange avslutter førstegangstjenesten med høyere vekt enn ved innrykk. Hvorfor tillater da Forsvaret at så å si alle leirer har en helt egen fastfoodkjede innenfor gjerdet? For de aller fleste ISS-kantiner har ingen sunne alternativer til pizza, hamburger, wraps og gratinerte bagetter. Hvis man ikke liker lettsaltet torsk i messa, blir det gjerne en burger på en tirsdag.

Det hadde vel blitt ramaskrik hvis Forsvaret åpnet McDonald's inne i en leir, men er vi egentlig så veldig langt unna allerede å ha det? Forsvarets ledelse må ta denne utviklingen på alvor. Det vil ikke ta lang tid før sivilsamfunnets forventinger og inntrykk av norsk verneplikt forandrer seg. Fokus på kosthold burde være et helt sentralt element i soldatens hverdag og bli et prioriteringsområde for Forsvarets kjøkken. En sunn og frisk soldat er en god soldat!

Fokus på kosthold burde være et helt sentralt element i soldatens hverdag og bli et prioriteringsområde for Forsvarets kjøkken