Finland ser mot Norge

​Finland vil samarbeide mer med Norge om forsvars- og sikkerhetspolitikk, skriver Aftenposten. I fjor deltok Finland på Nato-øvelsen Trident Juncture i Norge. I vår var både Norge, USA, Storbritannia og Finland med på militærøvelse i svensk regi i Nord-Sverige. Begge deler er eksempler på hvor tett alliansefrie Finland vil samarbeide med Nato-land i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Finlands ferske utenriksminister Pekka Haavisto vil ha enda tettere samarbeid. – Vi ønsker mer utveksling av informasjon. Ta for eksempel problemene med GPS-angrep. Vi har også vært utsatt for det. Hvis du får til en intens utveksling av informasjon for å møte hybridtrusler, så er det veldig viktig, sier Haavisto til Aftenposten.