Nyheter:

Fikk pris for å undervise US Marines

Oberstløytnant Terje Bruøygard er blant de fremste lærerne ved universitetet for US Marine Corps.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er ydmyk og glad. Det er en bekreftelse på at det jeg gjør er riktig. Det har vært givende å være lærer for så motiverte studenter.

Det sier oberstløytnant Terje Bruøygard (44) som har kjempet med styrker fra US Marines i Irak. Nå underviser han dem i ledelse, strategi og operasjonsplanlegging ved Marine Corps University (MCU), rett sør for hovedstaden Washington DC. Det har han fått pris for, som en av de fremste formidlerne ved Universitetet, ifølge en jury av de ansatte ved MCU.

Under en seremoni fikk Bruøygard, utemerkelsen som en av de fremste lærerne ved MCU (Foto: Privat).
Under en seremoni fikk Bruøygard, utemerkelsen som en av de fremste lærerne ved MCU (Foto: Privat).

Det er første gang MCU har gitt  en slik utmerkelse til en utenlandsk lærer.

Fikk medalje i mai

I mai ble Bruøygard tildelt Krigsmedaljen for sin innsats i kampen mot IS i Irak 2017 og 2018. Da var han blant annet styrkesjef for en av de norske kontingentene. Han forteller at erfaringen fra internasjonale operasjoner har gitt tyngde ved universitet.

– Jeg startet med nok minuspoeng fordi jeg var fra Norge og utlending. At jeg hadde kamperfaring fra Afghanistan og Irak, ga troverdighet blant elevene.

–  Jeg bruker egne erfaringer og dilemmaer jeg har opplevd fra tjenesten i undervisningen, sier Bruøygard som har hatt ansvar for 13 studenter som er major av grad.

Blir lenger i USA

Terje Bruøygard forteller at han skal undervise ved universitetet ett år til. Tidligere har han vært student ved MCU, i 2008 og sist i 2012 da han utdannet seg ved «Command Staff College» som er en av de høyere utdanningene ved universitetet.

– Det har vært  både krevende og givende å være instruktør her, sier Bruøygard som er den eneste av lærerne som ikke er amerikaner.

– Det neste året kommer jeg til å gjøre mye av det samme, bare med en ny gruppe.

Hva er det som venter deg når du kommer tilbake til Norge i 2020?

– Jeg har fortsatt noen operative år igjen, sier oberstløytnanten som blir 45 år 10. juni.

– Når jeg kommer hjem vil gjerne være med på å planlegge eller gjennomføre framtidige operasjoner.