Nyheter:

FIF-losen takket av

– Det har vært et tungt og krevende løp, men vi har i all hovedsak nådd målene, sier sjefen for LOS-programmet i Forsvaret, Arild Dregelid.

Publisert Sist oppdatert

Han mener tidspunktet for å overlevere datasystemene FIF og SAP til linjen er helt riktig.

– Forsvaret har brukt rundt 1,5 milliarder kroner på de nye datasystemene, og nå må vi begynne å bruke dem hvis vi skal kunne kapitalisere på investeringen, sier Dregelid.

På et seminar takket han alle som har bidratt til å sluttføre LOS-programmet og Logistikkprosjektet. Forsvarsmateriell tar nå over ansvaret for SAP og FIF.

Brigader Arild Dregelid har ledet LOS-programmet.
Brigader Arild Dregelid har ledet LOS-programmet.

– LOS-programmet kunne gjort en bedre jobb når det gjelder brukerfokuset, sier Dregelid. Men til de som fortsatt er skeptisk, har han et klart budskap:

– Selvsagt er det mye som fortsatt må forbedres, men FIF 3.0 og SAP fungerer altså.

– Vi må ta risikoen på at i en periode kan noe bli verre før det blir bedre.

Han mener en sterk ledelse i Forsvaret må gi tydelige signaler til «tvilerne» i organisasjonen om at nye systemer skal tas i bruk av alle.

Operativ evne. – Som et ledd i Langtidsplanen, er det viktig at vi har systemer som øker den operative evnen og bedrer den helhetlige styringen, sier sjef Forsvarsstaben, Erik Gustavson.

Sjøforsvaret og Luftforsvaret er de forsvarsgrenene som ligger lengst etter når det gjelder å implementere de nye systemene og dermed få effekt. Nye fartøyer, fly og helikoptre leveres med egne vedlikeholdssystemer.  TAD (Tilrettelegging av data) er et prosjekt opprettet av FLO, som skal ta innleggingen av data videre i Forsvarsmateriell i tiden fremover.

Nye jobber. Logistikkprosjektet avsluttes innen utgangen av september. Og før året er omme, slukker Dregelid lyset på kontoret i LOS-programmet, på Langkaia i Oslo, for siste gang.

Bemanningen i LOS-programmet har variert fra rundt 50 til flere hundre i intensive faser. Særlig høy var bemanningen i de seks årene hvor prosjektet også styrte drift og videreutvikling av Forsvarets mer enn 100 gamle forvaltningssystemer.

– De fleste har fått seg nye, spennende jobber, opplyser Dregelid.


LOS-programmet:

* Har ansvar for innføringen av Forsvarets felles integrerte forvaltningssystem (FIF). FIF er Forsvarets felles løsning for styring og kontroll av personell-, materiell- og økonomifunksjoner. FIF understøtter Forsvarets styrkeproduksjon, logistikktjenester og operative evne, og gir informasjon til ledelsen.

* FIF 3.0 ble tatt i bruk i januar 2016, med felles arbeidsprosesser og –verktøy for Forsvaret og Forsvarsmateriell. Siden da er data for materiell- og våpensystemer samt IKT-porteføljen lastet i SAP. Materiellet forvaltes nå i FIF 3.0/SAP.

* LOS-programmet har innført FIF i Forsvaret gjennom enkeltstående prosjekter. Logistikkprosjektet er den siste og mest omfattende leveransen, og avsluttes 30. september 2017. Løsningen inneholder arbeidsverktøy og prosesser innen vedlikehold, forsyning, økonomi og styring, strukturforvaltning, eierskapsforvaltning, anskaffelse, HMS og masterdata.