Nyheter

NYTT HOVEDKVARTER? Forsvarets fellestjenester holder i dag til på Akershus festning.
NYTT HOVEDKVARTER? Forsvarets fellestjenester holder i dag til på Akershus festning.

Forsvarets 14 driftsenheter kan bli til 13

Forsvarsstaben vurderer sammenslåing av to avdelinger. En ny driftsenhet skal etter planen være ferdig omstilt i løpet av sommeren 2023.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets fellestjenester (FFT) og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) kan bli til én ny og felles driftsenhet. Det kommer frem av en rekke dokumenter som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

SJEF: Brigader Arne Opperud er sjef for Forsvarets fellestjenester.
SJEF: Brigader Arne Opperud er sjef for Forsvarets fellestjenester.

Den 9. desember i fjor fikk brigaderene Arne Opperud (sjef FFT) og Gunn Elisabeth Håbjørg (sjef FPVS) i oppdrag å utarbeide en felles plan for å slå sammen sine to avdelinger.

Målet er å «skape grunnlag for mer effektive fellestjenester gjennom en videre organisasjonsutvikling».

Den nye enheten har fått arbeidstittelen Forsvarets personell og fellestjenester (FPFT). Driftsenheten skal etter planen ha en «nyutnevnt» sjef og en sjefssersjant.

Avventes beslutning

Dersom alt går etter planen skal en sammenslåing være på gang innen kort tid. I fellesskap har Opperud og Håbjørg utarbeidet en plan for sammenslåingen, som skal skje «snarest og senest 1. mai».

Deretter skal Forsvarets nye driftsenhet etter planen videreutvikles, før den skal være ferdig omstilt den 31. juli 2023.

– Planen ble sendt til Forsvarsstaben for saksbehandling i slutten av januar og det avventes nå en beslutning før man går videre med planen, forklarer Vegard Finberg, talsperson for Forsvaret.

Ifølge Finberg er sammenslåingen ment til å «redusere kontrollspennet til forsvarssjefen og øke kvaliteten på fellestjenster ved å samle HR-tjenester og øvrige fellestjenester under én sjef».

SJEF: Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg er sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter.
SJEF: Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg er sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

«Kontrollspenn» er et begrep innenfor organisasjonsteorien som sier noe om antall underordnede som rapporterer til én leder. Ofte brukes begrepet i sammenheng med hvor mange underordnede en leder kan ha uten at det skaper problemer for kommunikasjonen og koordineringen innad i organisasjonen.

«Få personellmessige konsekvenser»

Ifølge Opperud og Håbjørgs felles plan, vil dagens avdelinger og staber i FFT og FPVS legges inn under den nye driftsenheten.

– En flat overføring gir få personellmessige konsekvenser samtidig med at det gir nødvendig tempo i den videre omstillingen. Denne to-fasesmodellen gir tid og handlefrihet til å finne gode helhetlige løsninger, står det i planen, som ble lagt frem for forsvarssjef Eirik Kristoffersen den 31. januar.

«Videreutviklingen» som skal skje mellom 1. mai 2022 og 31. juli 2023, innebærer etablering av nye økonomitjenester, modernisering og effektivisering av HR-tjenester og etablering av en ny felles stab.

FPVS er i dag ansvarlig for verneplikt, sesjon, fordeling av gren og tjenestesteder og innkallinger til tjeneste og mobilisering.

Dagens FFT er felles stab for flere avdelinger, blant annet Forsvarets arkivtjeneste, Forsvarets regnskapsavdeling, Forsvarets veterantjeneste og Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS