FFI anbefaler vaksinelager mot kopper-spredning

Ifølge VG har regjeringen besluttet å bruke 12,8 millioner kroner av revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt frem 14. mai, til å kjøpe et vaksinelager mot sykdommen, til tross for at den ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon i 1980. En arbeidsgruppe satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet, ledet av Folkehelseinstituttet sammen med PST, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarets forskningsinstitutt har anbefalt at Norge har et slikt lager. 
 Man må hele tiden tenke på beredskap for å trygge folkehelsen, og arbeidsgruppen har sett at det er et behov for vaksine mot sykdommen. I gale hender utgjør viruset en trussel mot befolkningen, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til VG. Hun understreker at vaksinelageret er et forebyggende tiltak, og at spredning av viruset kun er ansett som en potensiell trussel.