Nyheter:

Feriepengene vurderes på nytt

Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet skal ta en ny vurdering av hvorvidt innsatspersonell i Heimevernet skal få feriepenger.

Publisert Sist oppdatert

Det er nå flere soldater som har meldt krav om feriepenger. Ombudsmannen for Forsvaret har i to omganger støttet kravet, mens Forsvarsstaben (FST) har avvist det. Kort fortalt dreier det seg om at arbeidsinnsats ut over det som regnes som verneplikt skal regnes som ansettelse.

Det er hovedsakelig personell i innsatsstyrkene som har så mange årlige tjenestedager at de kommer i betraktning for utbetaling av feriepenger. Tillitsvalgt Aleksander Gudmundseth har regnet ut at det kan være flere hundre millioner kroner i sum tilbake til styrken ble opprettet i 2005. Da er utgangspunktet at hver menig og hvert befal skal ha feriepenger for tjenestetid ut over henholdsvis seks og ni dager i året, uavhengig av om man har fullført verneplikten på 18 måneder eller ikke.

– Men det er vel grunn til å tro at arbeidsgiver vil prøve seg på en foreldelsesfrist på tre år. Innsatsstyrken kan trene inntil 39 dager i året. Blir det mer, skal det være arbeidskontrakt. Og kurs inntil 14 dager hvert tredje år, påpeker Gudmundseth.

Innsatsstyrken kan trene inntil 39 dager i året. Blir det mer, skal det være arbeidskontrakt

Han har støtte fra Befalets Fellesorganisasjon (BFO), etter at de i høst åpnet for at innsatspersonell i HV kan være medlemmer i befalsorganisasjonen. Forhandlingsleder Grethe Bergersen sier at det i tillegg til feriepenger for tjeneste ut over seks eller ni dager også skal gis pensjonsopptjening i Folketrygden for den lønna HV-folk får utbetalt.

Martin Gärtner, sersjant
Martin Gärtner, sersjant

– Jeg har årlig rundt én måneds innsats for HV-16, og mener det jeg får utbetalt må kalles for lønn. Jeg er på en frivillig kontrakt og har tjenestegjort i seks år. Og jeg leste jo at da Ine Eriksen Søreide var i opposisjon i 2010, meldte hun et skriftlig spørsmål til daværende forsvarsminister om feriepengene. Jeg er derfor skuffet over at hun ikke fikk løst saken mens hun selv var statsråd, sier sersjant Martin Gärtner.

Jeg har årlig rundt én måneds innsats for HV-16, og mener det jeg får utbetalt må kalles for lønn

Ombudsmannen vurderte feriepengesaken første gang sist vinter, og kom til samme konklusjon etter en ny gjennomgang i høst: HV-soldater med frivillighetskontrakt representerer et ordinært ansettelsesforhold som ikke kommer inn under unntaket i ferieloven. Dermed har disse soldatene rett til feriepenger. Ombudsmannen støtter seg også til en uttalelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet og en vurdering gjort av advokat Lars Holo. Denne uka var det møte mellom HR-sjefen i Forsvaret og Ombudsmannen:

– Nå ønsker FST en ny gjennomgang av saken sammen med Forsvarsdepartementet (FD). Det ser vi på som positivt, og vi avventer en rask avklaring. Vi synes det haster litt, det er snart ett år siden vi gjorde den første vurderingen, sier direktør Bjørn A. Gahre hos Ombudsmannen.

Vi synes det haster litt, det er snart ett år siden vi gjorde den første vurderingen

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for ferieloven, og de har uttalt at de som tjenestegjør på offentligrettslig plikt skal unntas fra loven. De soldatene saken dreier seg om, er personell som er ferdig med tjenesteplikten. FST har argumentert med at arbeidstakerordningen er knyttet til verneplikten og at det i ferieloven heter at det ikke opptjenes feriepenger under militær og sivil verneplikt. FST har også argumentert med at det ikke er et fast og forutberegnelig arbeidsforhold som går over lengre tid.

Brigader Ivar Halset, som er stabssjef i Heimevernet, sier det vil være snakk ganske store summer dersom HV skal svare feriepenger slik det er krevd. De er imidlertid ikke direkte part i de juridiske vurderingene som nå gjøres av FST og FD.