Nyheter

180 GRADER: En Mercedes Geländewagen kjørte av veien i Vennesla 9. august 2021, traff en bergnabb, snurret og ble stående baklengs.
180 GRADER: En Mercedes Geländewagen kjørte av veien i Vennesla 9. august 2021, traff en bergnabb, snurret og ble stående baklengs.

Forsvaret får tre sikkerhetsråd etter utforkjøring med feltvogn

To soldater fikk lettere skader i ulykken i Vennesla i august 2021.

Publisert

To soldater satt i feltvognen av typen MB 290 da ulykken inntraff 9. august 2021, går det fram av Havarikommisjonens rapport. På vei til Evjemoen skyte- og øvingsfelt langs Drivenesvannet kom de inn i en s-kurve. Føreren klarte ikke styre feltvognen langs veiens linjeføring, og kjørte av veien. Der traff den en bergnabb. Deretter snurret den 180 grader i forhold til kjøreretningen, og ble stående baklengs i kjørefeltet. Føreren og passasjerer ble lettere skadet i ulykken.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Føreren holdt fartsgrensen 80 kilometer i timen på den aktuelle veistrekningen.

«SHK mener med bakgrunn i førerens forklaring, i kombinasjon med beregningene av maksimal kritisk hastighet, at feltvognens hastighet var for høy ved kjøring inn i venstrekurven. Dette var en medvirkende faktor til at feltvognen fikk skrens, og at føreren mistet kontrollen over feltvognen», står det i rapporten etter ulykken.

I tillegg skriver Havarikommisjonen at den mener at førerens begrensede kjøreerfaring med feltvogn, sammen med manglende skilting på stedet, kan ha medvirket til en noe ufullstendig risikoforståelse. Det har skjedd flere ulykker i de samme svingene som der feltvognen kjørte ut. Havarikommisjonen mener at veiens utforming kan ha vært en medvirkende faktor til at føreren mistet kontrollen over kjøretøyet.

I november 2021 satt Agder fylkeskommune opp et skilt ved ulykkesstedet for å informere om skarpe kurver som ikke er typiske for veistrekningen, og som derfor kan komme overraskende på trafikantene.

Sikkerhetstilrådninger

Statens havarikommisjon har fremmet følgende sikkerhetstilrådninger til Forsvaret i etterkant av ulykken:

  • Statens havarikommisjon tilrår Forsvaret å påse at Luftforsvarets spesialistskole (LSS) forbedrer sin risikohåndteringsprosess, for å sikre at det blir etablert tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å redusere risikoen knyttet til transport med militære kjøretøy på offentlig vei.
  • Statens havarikommisjon tilrår at Forsvaret sikrer at utdanning av vognførere på MB-feltvogn gjennomføres i henhold til fagplan og gjeldende regelverk.
  • Statens havarikommisjon tilrår at Forsvaret påser at vognførere på MB-feltvogn har kompetanse innen sikker kjøreatferd, sett i lys av feltvognens dekkegenskaper ved bruk under ulike årstider og føreforhold.


Powered by Labrador CMS