Episode 4: Høljarast bru

Historiker Knut Werner-Hagen fortsetter videoserien om kampene i Valdres. Denne gang: Sprengingen og gjenoppbyggingen av Høljarast bru.