Fare for gassforgiftning

​Undersøkelser foretatt av Forsvarets forskningsinstitutt viser at det er fare for gassforgiftning når panservogner skyter med skarpt. Det gjelder særlig i Leopard 2, hvor FFI anbefaler filtermaske når det skytes med mitraljøse. I CV90 var det særlig ved bruk av maskinkanon at gassnivået ble høyt. Åpne luker og ventilasjonsanlegget på fullt er gode råd fra FFI for å lufte ut kruttrøyken.