Får tilgang til mer

Riksantikvar Jørn Holme mener større deler av slottet kan oppleves med heis i Blåtårnet.

Publisert Sist oppdatert

Løsningen med heis i Blåtårnet innebærer at det etableres en ny inngang.  Denne kan brukes av alle, og kan for eksempel være hovedinngang ved formelle anledninger på Akershus.  Dette er det kommandantskapet og Utenriksdepartementet som avgjør.  En heis i Blåtårnet gir også tilgang til Langkjelleren, og ikke bare til rom som brukes ved formelle anledninger.  Dette betyr at større deler av Akershus slott kan oppleves av alle – Langkjelleren er en del av publikumsrunden og stedet der man kan oppleve det kongelige mausoleum. 

– Funksjonshemmedes organisasjoner vil klage på løsningen. Hva tenker du om det?

Det er full anledning til å være uenig med Riksantikvaren, og også til å klage.  Det er imidlertid viktig å presisere at det er Forsvarsbygg som har fremmet prosjektet med heis i Blåtårnet.
– Hva synes du om at brukerne ikke ble tatt med på befaring før statsråden presenterte løsningen?


Det er Forsvarsbygg som har hatt koordineringsansvaret for prosjektet, også med å  holde kontakten med eksterne parter.

– Er det brukerne eller riksantikvaren som er best kvalifisert til å vurdere en universell utforming?

– Brukerne på Akershus slott er flere. Det er ikke uvanlig at det er diskusjon om løsningene der kulturminner skal gjøres tilgjengelige for alle.  Riksantikvaren har hatt som mål å finne en god og robust løsning som støtter opp om Akershus slott som ett av våre viktigste kulturminner. 

– Er løsningen fra Forsvarsbygg og Riksantikvaren blitt for vanskelig å gå tilbake på?  
– Hvis noen klager på Riksantikvarens vedtak så skal vi gjøre en ny vurdering, dette ligger i de formelle kravene til klagesaksbehandling.
– Er man villig til å gå tilbake til planleggingsbordet med brukerne – om de krever det?  

– Vi forholder oss til Forsvarsbygg i saken, dette er det i så fall de som tar initiativ til.