Nyheter:

HJELPER: Danske Movecon hjelper til. Bjørnar Stensen (fra Norge), Kasper Fruergaard Nielsen, Allan Troldahl, Rune Abrahamsen, Nadia Nielsen, Mikkel Nysom, Carsten Fisker og Jan Spitzek.
HJELPER: Danske Movecon hjelper til. Bjørnar Stensen (fra Norge), Kasper Fruergaard Nielsen, Allan Troldahl, Rune Abrahamsen, Nadia Nielsen, Mikkel Nysom, Carsten Fisker og Jan Spitzek.

Får dansk hjelp til å flytte brigaden

Når norske Brigade nord flyttes til Sverige, så er det med god hjelp fra Danmark.

Publisert Sist oppdatert

Hele Brigade nord er på vei til Nord-Sverige for å delta på øvelse Northern Wind. Brigaden tar med soldatene fra US Marines og britiske Royal Marines, som siden januar har drevet med vintertrening i Indre Troms.

Til sammen er det om lag 5.500 norske, amerikanske og britiske soldater som deltar på øvelsen.

Les mer om øvelsen her.

16 tog

Men før brigaden i det hele tatt kan starte øvelsen i svenske skoger i nærheten av Haparanda, så er det mye materiell og personell som skal flyttes over landegrensen. En krevende oppgave i seg selv.

Alt av materiell fra Indre Troms er siden 5. mars fraktet til Narvik hvor det er blitt lastet over på til sammen 16 tog. Siste tog forlater Narvik natt til lørdag 16. mars.

Hvert tog har hatt en snittlengde på over 400 meter

­– Vi har lastet to tog per døgn. Hvert tog har hatt en snittlengde på over 400 meter, sier transportkontrollbefal Bjørnar Stensen.

Invitert til å delta

Det ble tidlig klart at norsk Movcon (transportkontroll), som er den del av den militære transporttjenesten som omfatter planlegging, iverksetting, overvåking, ledelse og rapportering, ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke alle transportkontrollfunksjonene denne gangen.

Danske Movcon ble derfor invitert til å delta.

Danskene ønsket med denne muligheten å trene i arktisk klima

– Danskene ønsket med denne muligheten å trene i arktisk klima, samtidig som de fikk et helhetlig oppdrag. Danskene har fått tildelt ledelse av oppdraget fra jernbaneterminalen i Narvik, med støtte fra meg som er norsk Movcon-liaison, samt normale støtteressurser fra Brigade nord, sier Stensen.

Oppdraget har gått bra

Ifølge danskene har det vært en veldig intensiv periode.

– Vi er godt fornøyd med hvordan oppdraget har gått. Tilliten og ansvaret vi er gitt, har vært utfordrende, men veldig givende. Spesielt kulden har vært vanskelig. Både kjøretøy og jernbanevogner har hatt sine utfordringer relatert til det kalde været, noe vi som dansker ikke er så godt vant til, sier Kasper Fruergaard Nielsen, som er sjef for den danske gjengen i Narvik.

Både kjøretøy og jernbanevogner har hatt sine utfordringer relatert til det kalde været

I tillegg har danskene ledet mottak og kontroll av materiell som har vært kjørt fra garnisonene.

Små faglige miljøer

Det var i forlengelsen av øvelse Trident Juncture at det ble tatt initiativ til å etablere et tettere samarbeid mellom norsk og dansk Movcon.

– Dette er små nasjonale faglige miljøer som har god nytte av å utveksle erfaringer med andre nasjoner, sier Stensen.

Han er veldig fornøyd med hvordan flyttingen av brigaden har gått.

Operasjonen har gått fint, men det har vært krevende og veldig intensivt

– Siste toget skal snart gå. Operasjonen har gått fint, men det har vært krevende og veldig intensivt. Samarbeidet med danskene er veldig bra. Vi har mange av de samme prosedyrene og forstår derfor hverandre godt. I tillegg har brigadens personell også hatt et uproblematisk samarbeid med gjestene fra Danmark.

Danskene skal gjennomføre tilsvarende støtte også under redeployeringen fra Sverige etter øvelsen.