Fangebehandling

Hva skal norske soldater gjøre når de i krig tar folk til fange? Det spørsmålet etterlyser Røde Kors et godt svar på – og ber Stortinget vedta en lov for fangebehandling, ifølge NRK. ​I dag behandler Stortinget rapporten fra Afghanistan-utvalget og forsvarsministerens og utenriksministerens redegjørelse om Norges innsats i Afghanistan.