– Fagmiljøene er for små

Norge har ikke tilstrekkelig beredskap til å håndtere en kjemisk hendelse, mener sjef for Forsvarets ABC-skole, oberstløytnant Espen Jargren.
– Kompetansen vår er høy, på linje med de beste i NATO, men de operative fagmiljøene er altfor små. Det er bekymringsverdig, sier Jargren til TV2.