F-35 mangler presentert for Kongressen

Det er fortsatt store mangler på F-35, skriver Teknisk ukeblad, som viser til en rapport som ble lagt fram for den amerikanske Kongressen 30. januar. Per 4. november var det 873 avvik, hvorav 13 er i kritisk kategori eler i verste fall er tap av liv eller tap eller store skader på fly. Riksrevisjonen i Norge leverte en rapport i mai som tar for seg overgangen fra F-16 til F-35. Dette dokumentet er gradert og unntatt offentlighet.