Nyheter:

– Vi har industrien i ryggen

Syv år etter at staten tok over eierskapet av AIM Norway, blir selskapet solgt for rundt 150 millioner kroner til Kongsberg Gruppen og finske Patria.

Publisert Sist oppdatert

– Det befester et sikkert nasjonalt eierskap over AIM. Etter min mening så er dette utelukkende positivt.

Det sier klubbleder i AIM Kristian Rønås som mener det er betryggende at det nettopp er Kongsberg Gruppen ved datterselskapet Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som overtar hovedeierskapet. Rønås, som tidligere har vært kritisk til hvordan Forsvarsdepartementet har forvaltet eierskapet i statsforetaket, mener det viktig å ha en tung industriaktør «i ryggen».

– Det åpner også et nytt segment for Kongsberg, vi driver jo utelukkende med vedlikehold, sier Rønås.  

Han tror at de i framtiden vil ha større sjanser for å vinne kontrakter.

– Vi håper jo det vil åpne seg muligheter for kontrakter på NH-90 og jeg ser også for meg at det kan bli vedlikehold av de nye redningshelikoptrene.

Er dere bekymret for at arbeidsplasser kan bli flyttet?

– Nei. Noen har vært bekymret for flytting til Kongsberg. Det ser jeg ikke som en aktuell problemstilling med tanke på at vi er nødt til å ha en rullebane, sier Rønås.

Overtar: Representanter fra finske Patria, Kongsberg Gruppen, Forsvarsdepartementet og AIM annonserte oppkjøpet av statsforetaket under en pressekonferanse i desember (Foto: Kongsberg Gruppen).
Overtar: Representanter fra finske Patria, Kongsberg Gruppen, Forsvarsdepartementet og AIM annonserte oppkjøpet av statsforetaket under en pressekonferanse i desember (Foto: Kongsberg Gruppen).

Han viser til at de har en leiekontrakt fram til 2022 på Kjeller.

– Jeg ser heller ikke noen grunn til at den ikke kan forlenges.

– Bedre for Forsvaret

– Vi skal videreutvikle selskapet og vi tenker langsiktig. Det skal også gi et bedre tilbud til Luftforsvaret: Et best mulig vedlikehold.  

Det sier administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), Erik Lie, til Forsvarets forum.

Han sier det er for tidlig til å gi svar på hvilke følger oppkjøpet av AIM vil ha for de rundt 440 ansatte, hvorav 340 er lokalisert på Kjeller. Han er glad for at Kongsberg nå får mulighet til å utvide sitt marked innenfor vedlikehold av blant annet Forsvarets fly og helikoptre.

– Det er fortsatt en stund til alle detaljer knyttet til oppkjøpet og strategien framover er bestemt.

– Noe av det viktigste for oss blir å bevare og videreutvikle den kunnskapen som er i AIM, sier Lie.

Positiv: Klubbleder Kristian Rønås mener oppkjøpet ved Kongsberg Defence & Aerospace og Patria er gode nyheter for AIM (Foto: Ole Kåre Eide/Forsvarets forum).
Positiv: Klubbleder Kristian Rønås mener oppkjøpet ved Kongsberg Defence & Aerospace og Patria er gode nyheter for AIM (Foto: Ole Kåre Eide/Forsvarets forum).

I en pressmelding fra Kongsberg Gruppen mener selskapet oppkjøpet av 50,1 prosent av aksjene i AIM, vil komme Forsvaret til gode.


– Kjøpet er en betydningsfull milepæl for å styrke Kongsberg sin rolle som en strategisk partner for Det norske forsvarets operative behov, både som leverandør av materiell og vedlikehold, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen Geir Håøy,  

Rustet for framtiden

Fra Forsvarsdepartementet vises det til at AIM, KDA og Patria blir en av Nord-Europas største aktører i forbindelse med understøttelse av militære luftsystemener.

– Med Kongsberg Defence & Aerospace og Patria på eiersiden mener jeg AIM er meget godt rustet til å videreutvikle selskapet, sikre arbeidsplasser og styrke den nasjonale beredskapen på vedlikehold av Forsvarets luftsystemer. Dette er helt i tråd med vår nasjonale forsvarsindustrielle strategi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, ifølge en pressemelding.

Salget av AIM til KDA og Patria forutsetter Stortingets godkjennelse, noe som er forventet på nyåret. 

Powered by Labrador CMS