– Evenes er et bedre konsept

Statsminister Erna Solberg fikk omvisning og orientering på den nye kampfly- og overvåkingsflybasen da hun besøkte Evenes og Narvik på frigjørings- og veterandagen.

Publisert Sist oppdatert

Evenes-utbyggingen er godt i gang. Lastebiler, anleggsmaskiner og noen titalls arbeidere er i sving med å gjøre klar nytt byggherreområde. Ramsund orlogsstasjon har foreløpig tatt seg av vakthold på den nedlagte flystasjonen, med soldater og stedlig ledelse. Heretter må du ha en god grunn for å komme inn på det som skal bli Luftforsvarets viktigste base i nord, med først F-35 kampfly og deretter også nye Poseidon patruljefly.

Da statsministeren etter en omvisning – blant annet i det hemmelige krigshovedkvarteret – møtte pressen, ga hun uttrykk for at hun var tilfreds med det hun så. Hun forstår også at Andøya har ført en kamp for å få fortsette driften av maritime overvåkingsfly.

– De beregningene og underlagsmaterialet Forsvaret har gitt oss, gjør at Evenes er et bedre konsept, også operativt for fremtiden. Og det har jeg latt meg overbevise om. De på Andøya har vært med på å overbevise Regjeringen om at vi skulle ha P8, for i forsvarssjefens opplegg var det ikke lagt opp til at vi skulle kjøpe nye overvåkingsfly. Folkene som jobber i dette miljøet, overbeviste oss om at det er en viktig investering å ha fly for fremtiden både for overvåking og etterretning, men vi må også følge med hvis det skjer ulykker i Nordområdene, sa Solberg.


Statsministeren fikk spørsmål om frykt for budsjettsprekk på Evenes. Hun påpekte da at Forsvaret har blitt bedre i prosjektstyring. Da hun selv satt i forsvarskommisjonen til Kåre Willoch var det nesten ikke prosjekter som gikk på skinner, forteller hun. De var alle underbudsjettert. Og hun sammenliknet Aksjon Andøya med striden rundt Aker sykehus i Oslo:

– Omkamper er vanlige i lokaliseringsbeslutninger i Norge. Jeg har stor respekt for følelsene på Andøya, for alle er glad i det de har. Men det er viktig at politikerne klarer å se at prosjektet er på vei, vi må bare følge linjen.

Jeg har stor respekt for følelsene på Andøya, for alle er glad i det de har. Men det er viktig at politikerne klarer å se at prosjektet er på vei, vi må bare følge linjen.

To større Evenes-prosjekter skal godkjennes i Stortinget: Ny infrastruktur – deriblant energisentral, beskyttelse og sikring med sensorer, nye gjerder og vakt og alarmanlegg.

– Vi har satt i gang arbeidet med å føre opp et modulbasert anleggshotell som får inntil 180 sengeplasser og kontorplasser for nesten 150. Dette kan om ønskelig bli permanente bygg, men kan også fjernes og brukes andre steder. Og det blir hektisk på Evenes framover, det er tiden som er kritisk. For sommeren 2021 skal vi være klar til å ta imot F-35, som etter noen måneders trening skal på QRA-beredskap fra 1. januar 2022, forteller John Ommund Syvertsen, som er fungerende utbyggingssjef på Evenes for Forsvarsbygg.


Evenes ble bygd ut som flystasjon for over 20 år siden og nærmest lagt i møllpose noen år senere. Nå skal oljekjeler byttes ut med mer miljøriktig oppvarming, drivstoffanlegget skal fornyes og det skal monteres varmekilder i de tre-fire betong-shelterne som skal huse QRA-flyene. Det skal bygges vaskehall for fly, verksteder, kontorer, lagre og etter hvert skal også forlegningene fornyes.

– Hvis vi tar utgangpunkt i Ørland, vil det neste sommer være 200-300 anleggsfolk i sving på Evenes, og det vil vare til sommeren 2021. Vi har god oversikt over det vi skal gjøre, men det kan jo komme justeringer. Vi har et dedikert areal for Forsvaret i sørvestenden av flyplassområdet, vi har funnet areal til alt og også areal for eventuelle utvidelser. Vi kan om nødvendig doble kapasiteten på enkelte funksjoner, sier Syvertsen.

Hvis vi tar utgangpunkt i Ørland, vil det neste sommer være 200-300 anleggsfolk i sving på Evenes, og det vil vare til sommeren 2021

13 000 kvadratmeter grunn skal utbygges til de maritime patruljeflyene (MPA), noe av det i flere etasjer. Flyoperativt snakker man om å gjøre klar 60 mål grunn. Og Forsvarsbygg har laget en beredskapsplan for hvordan de skal takle forurensning i grunnen (PFOS) fra tidligere sivil og militær aktivitet.

– Miljøprøver som er tatt viser små forekomster generelt. Enkelte steder er det høyere forekomster, og det er håndterbart, sier Syvertsen.