Evaluerer husleiemodellen

Forsvarsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av husleieordningen i forsvarssektoren. Ei arbeidsgruppe settes ned for å utarbeide forslag til forbedringer. Husleiemodellen går ut på at militære avdelinger betaler husleie til Forsvarsbygg, som på sin side bygger og vedlikeholder. Horisontal samhandel og husleie ble innført i Forsvaret for 15 år siden for å fremme bevissthet rundt kostnadene.