Etterlyser tall om kampflykjøp

Det er jo helt absurd at regjeringen må bruke 10 000 arbeidstimer hvert år bare på å beregne hva kampflykjøpet egentlig koster. Det illustrerer hvor lite kontroll de har på kostnadene, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til Dagbladet.
Han reagerer på svaret fra forsvarsminister Frank-Bakke Jensens til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der svarte forsvarsministeren blant annet at regjeringen jobber for å gi et oppdatert «estimat» for hvor mye for kampflykjøpet F-35 vil koste i neste års statsbudsjett.