Etterlyser åpenhet

Manglende åpenhet er blitt et demokratisk problem, mener Nupi-forsker Ståle Ulriksen, som etterlyser mer åpenhet fra Forsvaret.– Lite utfyllende og presis informasjon fra Forsvarsdepartementet har vært et vedvarende problem i mange år, sier Oberstløytnant Tormod Heier til Dagsavisen