Etterforsker ikke Forsvaret etter våpenlekkasjer

Politiet ville ikke hatt kapasitet til å etterforske helheten i det som har foregått i Forsvaret, sier etterforskningsleder Skule Worpvik til VG om operasjon Bonanza. Avisen har denne høsten skrevet hvordan flere forsvarsansatte er siktet, tiltalt eller dømt for underslag eller brudd på våpenloven i forbindelse med den treårige politioperasjonen. Hundrevis av våpen som det norske Forsvaret trodde var ødelagt, har blitt funnet igjen i beslag. Likevel er det Forsvaret selv som bistår politiet med flere etterforskningsoppgaver. Blant annet har Forsvaret gransket hvordan en rekylfri kanon har blitt gjenfunnet hos en illegal våpensamler. – Forsvaret undersøker selv hvordan våpen kan ha forsvunnet ut. Der vet vi det både gjennomføres avhør og settes ned interne granskingskommisjoner. Når Forsvaret har resultater blir vi informert om det, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt.