Etteretningstjenesten la fram rapport

​11. februar la etterretningssjef Morten Haga Lunde fram den ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetstrusler mot Norge i 2019. Der kommer det fram at at fremmed etterretning utgjør den mest omfattende sikkerhetstrusselen mot Norge, og at russiske og kinesiske aktører er de mest aktive.
– Fokuseringen på militærmaktens utvikling, og konflikten med Vesten, fører til at Russland i større grad vender seg mot Kina for å få støtte til utbygging av infrastruktur. Det militære samarbeidet mellom Russland og Kina vokser også, heter det i rapporten.
Rapporten tar også for seg trusler i cyberdomenet at terskelen for å gjennomføre digital sabotasje er høy, men at veien fra evne til faktisk bruk har blitt kortere.
– Etterretningstjenesten mener at vi ikke er godt nok rustet til å møte de truslene som kommer over våre landegrenser i det digitale rom, sier Haga Lunde til Forsvarets forum.