Nyheter:

Svenske soldater i Trøndelag under Cold Response 2016. Da fant øvelsen sted vinterstid, nå blir det høst. Foto: JULIE HJERMSTAD/FORSVARET
Svenske soldater i Trøndelag under Cold Response 2016. Da fant øvelsen sted vinterstid, nå blir det høst. Foto: JULIE HJERMSTAD/FORSVARET

– Et stort øvingsområde

Fra Trøndelag til Rena og fra Åndalsnes til svenskegrensa. Hit kommer Trident Juncture.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har faktisk aldri hatt et så stort øvingsområde, sier oberstløytnant Lars Petter Kolle.

– Det er snakk om et stort og utfordrende øvingsområde. Landstriden vil foregå fra Trøndelag sørover til Rena og fra Åndalsnes til svenskegrensa. I tillegg kommer luft- og sjøstyrken. 

Oberstløytnant Lars Petter&nbsp;<SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>Kolle</SPAN>
Oberstløytnant Lars Petter Kolle

– Det krever mye forberedelser og tett samarbeid med sivile etater. Blant annet er Statens Vegvesen med hver enkelt avdeling på rekognosering. Sammen ser de på veier, bruer og annen infrastruktur. De driver kartlegging av forhold som anses for å være sensitive eller utsatt for å bli skadet under øvelsen, sier Kolle.


– Hvordan varsler man kommuner som blir berørt av Trident Juncture?

– Vi har sendt ut pressemeldinger i forkant, blant annet til fylkeskommunene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er hovedkoordinator opp mot de sivile instansene, forteller Kolle.

Også Heimevernet spiller en nøkkelrolle i rekognoseringen. 

– De stiller med HV-kjentmenn som har detaljkunnskap om terreng, veiakser og andre objekter i øvingsområdet. De spiller en svært viktig rolle under planleggingen, sier Kolle.

Totalforsvaret får testet sitt planverk og blir en viktig del av Trident Juncture. Samtidig kommer øvelsen til å foregå tett opptil det sivile samfunnet.

– Utlendinger er stort sett vant med å øve i skytefelt. Det er viktig at vi som vertsnasjon, skaper trygghet hos de øvende avdelingene. Vi får mulighet til å vise fram hvilke unike treningsmuligheter vi kan tilby i Norge, avslutter han.