– Et sterkere allianseforsvar

Det skal være aktuelt å forsere anskaffelser av både stridsvogner og artilleri.

Publisert Sist oppdatert

I et intervju med forsvaretsforum.no sier Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg at Norge kan ha som mål å få en fullverdig brigade – med artilleri, moderne panservogner og luftvern – som kan være tilgjengelig på kort varsel.

– At Natos generalsekretær uttrykker seg så sterkt betyr at den sikkerhetspolitiske situasjonen er meget alvorlig, sier generalmajor Odin Johannessen.

– For oss i Hæren betyr det at vi må gjøre alt som gjøres kan for at vi skal virke med det vi har, og være klar til kamp i kveld.

Flere av kapasitetene som Stoltenberg ber om, er på gang. Nytt artilleri skal anskaffes fra Sør-Korea innen 2020. Luftvern er ventet på starten av 20-tallet. Panservogner? I utgangspunktet fra 2025.

– Fra Hærens side gjør vi det vi kan for å få nye stridsvogner tidligere, og vi opplever god dialog med Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet, sier sjefen for Hæren.   

Fra Hærens side gjør vi det vi kan for å få nye stridsvogner tidligere

– Opplever du den samme viljen til å satse på landmakten hos den politiske ledelsen?

– Jeg opplever god vilje til å satse på landmakten. Det har gitt seg utslag i økt investering i kampluftvern, nye stridsvogner, nytt artilleri, nytt langtrekkende rakettartilleri og nye lastevogner. Vi skal forsterke grensevakten med et jegerkompani, vi skal etablere en kavaleribataljon på Porsangermoen, og vi får tilført 300 nye stillinger. Vår vervede bataljon – Telemark bataljon – skal være bemannet som i dag. Vi får innføre 16 måneders verneplikt på de tjenestestillingene som krever det, vi legger om utdanningssystemet og vi får etablere en aktiv hær-reserve som skal øves regelmessig. Flere tiltak er under vurdering, blant annet økt bemanningsgrad. Vi ser også på muligheten for forserte anskaffelser av viktig materiell som stridsvogner og artilleri. Så skal Stortinget til slutt gi denne viljen uttrykk gjennom vedtak.

Vi ser også på muligheten for forserte anskaffelser av viktig materiell som stridsvogner og artilleri

– Hvor langt unna er Brigade Nord å være «fullverdig»? 

– Brigade Nord trenger omorganisering og modernisering. Dette er utredet i landmaktutredningen, og besluttet av Stortinget. 

– Stoltenberg peker på kapasiteter som ligger et stykke frem i tid. Hva betyr det for Hæren at man ikke har disse kapasitetene i dag?

– Vi venter ikke på nytt materiell for å gjøre jobben vår. Med nytt materiell og nye kapasiteter på plass, blir vi en mer krevende motstander. Det gir oss et bedre nasjonalt forsvar og et forsterket allianseforsvar.