Erik Gustavson blir ny sjef for reservistene

Erik Gustavson blir ny generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund.

Publisert Sist oppdatert

Gustavson (59) begynner i jobben 1. september, noe som betyr at hans etterfølger trolig er klar allerede tidlig på forsommeren. Hvem som søkte Gustavsons jobb som sjef for Forsvarsstaben kan du lese her

Til Forsvarets forum sier Gustavson mandag morgen at han gleder seg til jobben.

– I snart 41 år har jeg jobbet i og for Forsvaret og jeg ser frem til å fortsette dette arbeidet gjennom Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF). Jeg er helt sikker på at vi går en spennende tid i møte, med mange muligheter. Gjennom utviklingen vi ser rundt oss er jeg sikker på at reservister har en fremtid i dagens og fremtidens forsvar, sier Gustavson.

Han har vært sjef for Forsvarsstaben siden 2014.

Vil rekruttere yngre medlemmer

På spørsmål om hvordan Gustavson vil påvirke NROF, svarer Gustavson:

– I den videre utviklingen av NROF er det viktig å fortsatt være i tett dialog med Forsvaret, slik at vi har en felles forståelse av hva Forsvarets behov er. Gjennom felles mål og felles forståelse for behovet for reservister vil blant annet grunnlaget for bedre rekruttering til NROF bli bedre. Det er viktig at NROF i tiden fremover klarer  rekruttere nye og yngre medlemmer, i tillegg til å beholde eksisterende medlemmer, fremholder generalløytnanten.

Gustavson peker på at reservister, både soldater, befal og offiserer, er viktig for å skape nødvendig utholdenhet i Forsvaret fremover.

– Reservister kan på en meget god måte fylle funksjoner som ikke er i produksjonsstrukturen, men som Forsvaret kan ha behov for i både fred, krise og krig, sier Gustavson.

– Hva slags målsetting har du satt deg?

– Målsettingen min er å bidra til at reservistene og Forsvaret ser at NROF har noe å tilby som gjør det verdt å engasjere seg lokalt.


NROFs president, Jørn Buø, sier til
eget nettsted at de er svært fornøyd med ansettelsen.

– Erik har en unik erfaring, stor strategisk innsikt og et unikt nettverk i forsvarssektoren. Vi er veldig glade for at han har takket ja til stillingen. Han vil få det viktige arbeidet med å ta NROF frem mot 2030, i en spennende og utfordrende tid med ny langtidsplan og økende interesse for reservistenes potensiale i styrkingen av Forsvaret, sier Buø.

Gustavson tar over stillingen etter Jørgen Berggrav, som har vært nær åtte år åremålsstillingen.