Er kvinnedagen fortsatt aktuell?

Kjønnskvotering betyr ikke at du erstatter en god mann med en dårligere kvinne, skriver oberstløytnant Annie Henriksen.

I Norge har vi jobbet med å oppnå likestilling mellom kjønnene i 40 år. Mye er oppnådd siden likestillingsloven ble vedtatt i 1978, og det stilles spørsmål om Norge ikke er likestilt og om det er lenger behov for å markere kvinnedagen 8. mars.

Likestillingskampen er langt fra over, og det ser vi tydelig med #metoo-kampanjen
Oberstløytnant Annie&nbsp;<SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>Henriksen</SPAN>
Oberstløytnant Annie Henriksen

Likestillingskampen er langt fra over, og det ser vi tydelig med #metoo-kampanjen. Totalt i 2016 ble det anmeldt 2235 voldtekter (begge kjønn) og 4844 seksuelle handlinger og seksuelt krenkende atferd. Det inkluderer 113 voldtektsforsøk. Når vi vet at mange voldtekt, voldtektsforsøk og seksuell krenkende adferd ikke anmeldes, så signaliserer dette at vi har et samfunnsproblem angående menns holdninger overfor kvinner i Norge.

Kvinner har hatt mulighet til å tjenestegjøre i Forsvaret siden 1977. Det har vært en utvikling fra tilgang til ikke-stridende stillinger til full yrkesmessig likestilling i 1985. Til tross for at kvinner har vært i Forsvaret i mer enn to mannsaldre, så har vi likevel ikke flere enn 13 prosent av de militært ansatte.

Til tross for at kvinner har vært i Forsvaret i mer enn to mannsaldre, så har vi likevel ikke flere enn 13 prosent av de militært ansatte

Kanskje er tiden moden for å innføre minimum 40 prosent kjønnsrepresentasjon i Forsvaret, slik tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen (Høyre) gjorde for å tvinge frem full likestilling i næringslivet. Gabrielsen fikk inn en bestemmelse i aksjeloven som sikrer minimum 40 prosent representasjon av begge kjønn i styrene. Gabrielsen påpekte at kvinnene har fått utdanning og erfaring, men ikke posisjonene. Kvinner i kjønnsbalanserte miljøer blir i større grad vurdert ut fra sine individuelle egenskaper i stedet for å bli tilskrevet kjønnstypiske egenskaper når kvinner er i mindretall i mannsdominerte miljøer. Bedre kjønnsbalanse, større mangfold i bakgrunn, erfaring og kompetanse er nødvendig for Forsvaret for å møte sammensatte sikkerhetspolitiske utfordringer.

Kjønnskvotering betyr ikke at du erstatter en god mann med en dårligere kvinne. Det er ikke snakk om å ansette ukvalifiserte folk gjennom kvotering. I Norge har vi tradisjon for å bruke moderat kvotering som virkemiddel for å gjøre det lettere for kvinner å nå frem i politikk, utdanning og arbeidsliv. Moderat kvotering betyr at en definerer minimumskvalifikasjoner. Blant de som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, ansettes den beste blant det kjønn en ønsker å kvotere inn. Utgangspunktet for å ta i bruk moderat kvotering av kvinner er en forståelse av at det eksisterer særlige barrierer eller hindringer som gjør det vanskeligere for kvinner å nå frem. I det sivile næringsliv så brukes moderat kvotering for å få inn flere kvinner. Skal du ha de flinkeste personene, så er det ingenting som tilsier at det er bare mannfolk.

Utgangspunktet for å ta i bruk moderat kvotering av kvinner er en forståelse av at det eksisterer særlige barrierer eller hindringer som gjør det vanskeligere for kvinner å nå frem

Vi er ikke ferdig likestilt i Norge selv 40 år etter innføring av likestillingsloven. Det er fortsatt aktuelt med kvinnedag. Samfunnet må jobbe videre for å sikre at kvinner får de samme rettigheter, muligheter, plikter og beskyttelse som menn. Og kanskje en dag kommer vi så langt at minst 40 % av personellet i Forsvaret er kvinner…