Enklare tilgang i Norden

Den nordiske avtalen The Easy Access Memorandum of Understanding, underskriven i København i november, gjer det enklare for dei nordiske landa å få tilgang til territoria til kvart land under øvingar og trening.​