Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_1280_envanligukepåjobbenforum_1280_envanligukepåjobbenhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8099Oberstløytnant Georg Megrund (t.v.) er sjef for operasjoner ved Cybersikkerhetssenteret, Storm Jarl Landaasen er liaison fra Telenor. /forum-media/PubImages/Cyber-3.jpgOberstløytnant Georg Megrund (t.h.) er sjef for operasjoner ved Cybersikkerhetssenteret, Storm Jarl Landaasen er liaison fra Telenor.

Var forberedt på mer cyber-aktivitet

For cybersikkerhetssenteret på Lillehammer har Trident Juncture først og fremst vært en vanlig operasjon.

– Vi var forberedt på mer aktivitet rettet mot Forsvarets digitale systemer under Trident Juncture, sier oberstløytnant Georg Megrund, sjef for operasjonsavdelingen i Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen. 

– Det vi ser, er at vi ikke har vært et større mål enn vi pleier å være. 

– For oss er ikke dette bare en øvelse. Vi driver operasjoner året rundt. Det gjør vi også under Trident Juncture. 

 

 

forum_1280_envanligukepåjobbenforum_1280_envanligukepåjobbenhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8100Kommunikasjonssjef Knut Grandhagen og oberstløytnant Georg Megrund (t.v.). /forum-media/PubImages/Cyber-2.jpgKommunikasjonssjef Knut Grandhagen og oberstløytnant Georg Megrund (t.v.).


På Jørstadmoen er leiren i stor grad overtatt av utenlandske soldater. Det tysk-nederlandske korpset spiller hovedkvarter for sørsiden. Nato-hovedkvarteret som holder til i Tyrkia, er satt opp et steinkast unna. De er hovedkvarter for nordsiden. Men i samme leir er også Cybersikkerhetssenteret til Forsvaret. Senteret passer på Forsvarets egne nettverk og systemer. Før øvelsen snakket flere om fare for mer etterretning og cyberangrep rettet direkte mot Forsvaret. 

Georg Megrund viser til trusselvurderingene fra de hemmelige tjenestene, som peker på at risikoen for å bli rammet av digitale trusler er stor. Han mener likevel at det så langt ikke har noen vært noen betydelig økning i aktivitet rettet mot Forsvaret.

Oppdraget til cybersikkerhetssenteret under Trident Juncture har vært som del av den norske styrkebeskyttelsen. Som vertsnasjon har Norge ansvar for å beskytte de deltakende nasjoner mot en rekke utfordringer og hendelser

– På samme måte som Heimevernet beskytter nøkkelobjekter og militærpolitiet ivaretar trafikksikkerhet og andre oppgaver, så skal vi bidra til å beskytte handlefriheten til de besøkende styrkene i cyberdomenet, forklarer Megrund.

- Vårt personell, og andre avdelinger i Cyberforsvaret, har lagt ned en betydelig innsats for å styrke sikkerheten ved å gjøre systemene sikrere og lettere å forsvare.

Ingen utfall eller brudd

– Vi har faktisk ikke hatt noen utfall eller brudd på kritiske kommunikasjonslinjer hittil, sier Storm Jarl Landaasen i Telenor. 

– Vi har hatt mer trafikk under øvelsen. Det er naturlig. Det er flere mennesker som befinner seg i øvingsområdet. Vi gjorde flere utbygginger blant annet i mobilnettet før øvelsen. Dette kommer lokalbefolkningen til gode også etter Trident Juncture.

Landaasen er en av Telenor Norges fire liaisoner til Cyberforsvaret. På samme måte har Cyberforsvaret liaisonoffiser på Fornebu under øvelsen. Og det er ikke bare Telenor som er representert i Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen disse ukene. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har en liaison der. Det har også Natos cybersikkerhetssenter som har sitt hovedkvarter i Belgia.

– Egentlig er dette en viktig del av totalforsvarstankegangen. Det digitale rom må beskyttes. Det må vi gjøre sammen, sier Landaasen. 

Egentlig er dette en viktig del av totalforsvarstankegangen. Det digitale rom må beskyttes. Det må vi gjøre sammen

Ikke-oppdatert software

Georg Megrund mener det er naturlig at det er motstandere som ønsker å påvirke Forsvaret og Cyberforsvaret. Det er en del av det nye trusselbildet som en nasjons væpnede styrker må erkjenne og forholde seg til.

– Vi overvåker og beskytter systemene, men vi gjør også sårbarhetsundersøkelser. Vi leter gjennom systemene, og når vi finner sårbarheter, prøver vi å fjerne dem. Det er også en del av cybersikkerhetsoppdraget.

– Hva slags sårbarheter finner dere?

– Ett eksempel er programvare uten sikkerhetsoppgraderinger. Det kan utnyttes av en trusselaktør. Eller systemer som er feil konfigurert eller ikke har nødvendige sikkerhetsmekanismer.

 

 

forum_1280_envanligukepåjobbenforum_1280_envanligukepåjobbenhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8098Knut Grandhagen (f.v.), Georg Megrund og Storm Jarl Landaasen. /forum-media/PubImages/Cyber-4.jpgKnut Grandhagen (f.v.), Georg Megrund og Storm Jarl Landaasen.


– Dere har høy beredskap under øvelsen, men har ikke mer aktivitet enn dere pleier. 
Betyr det at fienden bare venter til etter Trident Juncture og angriper da i stedet? 

– Det kan hende. Vi registrerer overraskende ofte angrep på fredag ettermiddag. Eller mellom jul og nyttår. Derfor kan vi ikke gå «off guard». Vi slutter ikke å overvåke når øvelsen tar slutt, sier Megrund.

– Det betyr også at Forsvarets ansatte må opprettholde sin beredskap og bevissthet når øvelsen er over.

 

 

forum_1280_envanligukepåjobbenDette er øvelsen Trident Juncture 2018<p class="forsvaretElement-p">​Rundt 50 000 soldater fra 31 land skal øve på å forsvare Norge. </p><p class="forsvaretElement-p">Det er den største Nato-øvelsen siden Den kalde krigen.</p><p class="forsvaretElement-p">Trident Juncture 2018 vil skje i tre hoveddeler: </p><p class="forsvaretElement-p">En deployeringsfase fra august til oktober </p><p class="forsvaretElement-p">En feltøvelse fra 25. oktober til 7. november </p><p class="forsvaretElement-p">Og til slutt en kommandoplassøvelse fra 13. til 24. november.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Soldater, utstyr og militærmateriell fraktes fra de ulike deltakernasjonene og til 27 ulike ankomststeder i Norge. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Materiellet og personellet fraktes til Norge med cirka 180 flytransporter og 60 skipstransporter. </p><p class="forsvaretElement-p">Fra de ulike ankomststedene fraktes utstyret deretter videre til øvingsområdene med tog og lastebiler. </p><p class="forsvaretElement-p">Det skal etableres og bygges rundt 50 leirer i forbindelse med øvelsen. Halvparten av leirene vil huse over 500 personer, og den største bygges for rundt 5 500 mennesker.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Feltøvelsen vil foregå i områdene sør for Trondheim og nord for Rena i Østerdalen. I tillegg blir det sjøaktivitet langs Norskekysten og Nordsjøen samt mindre områder i Østersjøen og Skagerrak. </p><p class="forsvaretElement-p">Det blir også luftaktivitet i luftrommet over Norge, Sverige og Finland<br></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret forventer at 130 fly, 70 skipsfartøy og 10 000 kjøretøyer skal delta.</p><p class="forsvaretElement-p">Ifølge Forsvaret har NATO og Forsvaret inngått kontrakter for rundt 1,5 milliarder kroner med norsk næringsliv i forbindelse med øvelsen. </p><p class="forsvaretElement-p">Det skal etableres rundt 35 000 senger, serveres 1,8 millioner måltider og leveres 4,6 millioner flasker med vann. Det skal også vaskes 660 000 kilo med klær under øvelsen. <br></p>forum_1280_envanligukepåjobben


Publisert 6. november 2018 16:35.. Sist oppdatert 7. november 2018 21:24.