En offiser og gentleman har gått bort

Barnebarna kalte ham spionsjef, men generalløytnant Kjell Grandhagen var så mye mer. Fredag døde han, 64 år gammel.

Grandhagen ble født inn i en militær familie, der både faren og bestefaren var offiserer. At også han valgte å trekke i uniform, kom derfor ikke som noen stor overraskelse.

Mens broren Egil valgte å tjene Herren, og i nesten 20 år var leder i Norsk Luthersk Misjonssamband, valgte Kjell Grandhagen å tjene konge og fedreland.

Den militære karrieren begynte på Befalsskolen for infanteriet og Krigsskolen. Senere fulgte Hærens stabsskole og Napoleon Bonapartes ærverdige militærskole i Paris, École supérieure de guerre interarmées.

Ut i verden

Halvparten av livet tilbrakte Grandhagen i Nord-Norge, og det var i Harstad han fant sin Bodil som han fikk tre barn og alltid snakket kav nordnorsk med.

Etter år som tropps- og kompanisjef ved Brigaden i Nord-Norge og som operasjonsoffiser i 6. divisjon i Harstad, valgte Grandhagen en noe varmere tilværelse som militær rådgiver for lederen for FNs observatørstyrke i Sinai.

Senere ble han assisterende stabssjef ved Distriktskommando Nord-Norge, før det på nytt bar ut i verden, denne gangen som stabssjef for den polsk-norske brigaden i Bosnia.

Grandhagen var også sjef for Krigsskolen i fire år, før han i 2000 ble pressetalsmann for Forsvarets overkommando. 

Åpenhet

Selv om han levde i uniform store deler av livet, var det journalist han drømte om å bli. Få om noen talsmenn for Forsvaret har da også hatt større forståelse for medienes rolle i et demokrati og behovet for åpenhet omkring Forsvarets virksomhet og prioriteringer, enn Grandhagen.

–Effekten av å si «ingen kommentar» hver gang noen spør, er at det over tid vil tære på omdømmet vårt, sa han i et intervju med NTB.

Etter tre år som pressetalsmann ble han øverstkommanderende for 6. divisjon og senere for hele Hæren, før han i 2006 ble en av forsvarsministerens fremste rådgivere som militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet.

Etterretningssjef

I 2010 ble Grandhagen utpekt til sjef for Etterretningstjenesten, noe han selv omtalte som høydepunktet i karrieren.

Fra å være en hermetisk lukket tjeneste, sørget Grandhagen for å åpne døra på gløtt også der, både ved å legge fram årlige, ugraderte trusselvurderinger og ved å svare på spørsmål fra journalister.

–Der vi har mulighet til å snakke om ting, så må vi prøve å være så åpne som mulig, sa han i et intervju med NTB, der han blant annet fortalte hvordan norske agenter opererer under falsk identitet og til stadighet begår lovbrudd i andre land.

Riktig medisin

Etter knapt ett år som etterretningssjef fikk Grandhagen sjokkbudskapet om at han var rammet av uhelbredelig beinmargskreft.

Selv om legene ga ham få år igjen å leve, valget han å fortsette i jobben som landets fremste vokter til han gikk av med aldersgrensen i januar 2016.

–Det å jobbe hardt har vært riktig medisin for meg. Det har på en måte fortrengt sykdommen og gitt meg andre viktige ting å fokusere på, fortalte han få dager før han takker for seg.

Da han til slutt hengte uniformen inn i skapet, var den blant annet dekorert med Forsvarets hederskors, den franske Æreslegionen, Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden og amerikanske Legion of Merit. En offiser og gentleman takket for seg. (©NTB)