Nyheter:

En ny fare truer krigsherjede Syria

Krigen i Syria har gått inn i sitt tiende år, og nå trues landets fra før hardt rammede befolkning av en ny fare – koronaviruset.

Det første tilfellet av koronasmitte ble påvist i Syria søndag, og i et krigsherjet land der helsevesenet og vannforsyningen er bombet i grus, frykter hjelpearbeidere og andre at følgene kan bli katastrofale.

– I de improviserte flyktningleirene nordvest i Syria sitter noen av verdens mest sårbare. Nesten 1 million mennesker har flyktet fra hjemmene sine siden jul, og disse familiene bor nå tett-i-tett uten tilgang på tilstrekkelig vann eller sanitære forhold, konstaterer generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

– Det syriske helsevesenet er i ruiner etter en lang krig hvor leger, helsepersonell og sykehus har vært direkte mål, sier hun. Det kan få fatale følger dersom koronaviruset spres, advarer hun.

Krever våpenhvile

FNs spesialutsending til Syria, den erfarne norske diplomaten Geir O. Pedersen, frykter også følgene og kommer med en innstendig bønn til de krigførende partene i landet.

– Jeg ber om en komplett og øyeblikkelig våpenhvile i hele Syria, slik at alt kan settes inn på å bekjempe koronaviruset, sier Pedersen.

Han viser også til at helsevesenet i landet ligger nede, og at det er stor mangel både på utstyr og kvalifisert personell.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at det er 6,6 millioner internt fordrevne i Syria, og en stor del av disse lever under svært trange og uhygieniske forhold

Krever løslatelse av fanger

– Internt fordrevne og flyktninger lever under forhold som er særlig farlige, og det samme gjør innsatte og krigsfanger, sier Pedersen.

Foruten våpenhvile oppfordrer han både regimet og opprørerne til straks å løslate fanger.

– Relevante hjelpeorganisasjoner må også straks få tilgang til alle fengsler og fangeleirer, og det må tas øyeblikkelige steg for å sikre tilstrekkelig medisinsk hjelp og beskyttelse for dem som holdes der, sier Pedersen.

Katastrofalt

Amnesty International og Human Rights Watch er også dypt bekymret for at koronaviruset skal spre seg i Syrias overfylte fengsler.

– Dersom viruset spres i fengslene vil det føre til en stor humanitær katastrofe, sier Diana Semaan i Amnesty til AFP.

– De syriske sikkerhetsstyrkene og sikkerhetstjenesten har de siste ni årene ikke sørget for noen form for helsetjenester for fanger, selv ikke for sykdommer som sammenlignet med koronaviruset lett kunne ha vært behandlet, sier hun.

Frykter massedød

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland advarer også mot massedød når koronaviruset når deler av Syria, et land med anslagsvis 6,6 millioner mennesker internt fordrevne.

– Mens verdens statsledere jobber med å unngå et skrekkscenario innenfor egne landegrenser, må de ikke snu ryggen til dem som bor utenfor grensene, sier han.

Flyktninghjelpen har nærmere 400 ansatte i Syria og driver blant annet rehabilitering av vannforsyning og utdeling av såpe, noe som er svært viktig for å bremse smittespredning.

– Koronaviruset diskriminerer ingen, og det burde heller ikke verdenssamfunnet gjøre når det gjelder å hjelpe de som er mest utsatt for å bli smittet av sykdommen, sier Egeland.

Truer alle

– Akkurat nå prioriterer Norsk Folkehjelp å få ut informasjon og smittevernutstyr. Vi vet at informasjon redder liv, og derfor er det en kamp mot tiden, falske nyheter og desinformasjon, sier Henriette Killi Westhrin.

– Vi er alle sårbare for koronaviruset, men noen er i en langt mer sårbar situasjon enn andre. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang, sier hun.

Geir O. Pedersens oppfordrer samtidig giverland til å komme på banen og finansiere FNs og andre hjelpeorganisasjoners arbeid i Syria.

– Dette er en felles trussel som ikke kjenner noen grenser. Den diskriminerer ikke. Det spiller ingen rolle om du lever i områder kontrollert av den syriske regjeringen eller i andre områder. Alle syrere er i fare, sier Pedersen.