Nyheter:

En fredens mann

Thorvald Stoltenberg var til det siste en forkjemper for åpenhet, kunnskap og dialog, skriver ansvarlig redaktør i Forsvarets forum.

Publisert Sist oppdatert

Thorvald Stoltenberg er død. Han gikk bort fredag 13. juli, 87 år gammel.

Det var vemodig å motta meldingen, og det får svært mange av oss til å minnes gode opplevelser i møte med en usedvanlig mann. Den tidligere Arbeiderparti-politikeren og diplomaten var folkekjær på tvers av partipolitikk. Stoltenberg viste at han brydde seg om de menneskene han møtte, og fikk oss til å føle oss vel i hans selskap.

Thorvald Stoltenberg hadde mange verv i sin karriere, blant annet forsvarsminister og utenriksminister.

I flere perioder hadde Stoltenberg vært internasjonal sekretær i LO. Han var FN-ambassadør en kort tid før han ble FNs høykommissær for flyktninger, senere fredsmekler på Balkan. Stoltenberg avsluttet sin tjeneste i stillingen som ambassadør i Danmark. Som pensjonist var han president i Norges Røde Kors.

Thorvald Stoltenberg var også veteran. Han gjorde tjeneste som soldat i Tysklandsbrigadene i 1950. På frigjørings- og veterandagen 8. mai i fjor holdt Stoltenberg «Soldatens tale» og viste at han fortsatt hadde et stort engasjement for soldatene og for Forsvaret.

Stoltenberg viste at han brydde seg om de menneskene han møtte...

Stoltenberg var en drivkraft for Barents-samarbeidet. Han ivret også for et nærmere nordisk forsvarssamarbeid, og var skuffet over at det ikke ble større resultater av de forslagene som ble diskutert.

Bladet Forsvarets forum ble etablert i 1980, da Thorvald Stoltenberg var forsvarsminister. Det vakte oppsikt da forsvarsministeren den gangen fastslo at publikasjonen skulle ha en fri og uavhengig stilling, og slik ble en av pionerene i norsk fagpresse. Stoltenberg var blant dem som i fjor advarte mot et forslag om å legge ned Forsvarets forum. Forsvarsdepartementet bestemte i september at bladet og forsvaretsforum.no skulle videreføres.

Thorvald Stoltenberg var til det siste en forkjemper for åpenhet, kunnskap og dialog.

Vi er mange som vil savne ham.