Debatt:

En demografisk utfordring i Forsvaret

Forsvaret må bli bedre på å beholde personell, skriver Torbjørn Bongo.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret har en demografisk utfordring. De militært ansatte som i dag er over 50, er de siste kaldkrigskullene og disse er ennå av et visst omfang. De militært ansatte som i dag er i 40-årene, og ned til 35 år, er de første kullene etter den kalde krigen. Inntakene ble strupet i disse årene, og man har vært gjennom mange omstillinger, som har redusert antall ansatte i disse gruppene. Et spørsmål som ingen har gitt et godt svar på er; hvem skal om ti år, overta alle stillingene som dagens 50- åringer bekler?

Ingen å miste

Fagmilitært råd anbefaler en høyst sannsynlig og veldig påkrevd oppbygning av Forsvaret. Og selv uten et eneste nytt strukturelement, slår forsvarssjefen fast at det er behov for å styrke bemanningen for å håndtere fravær og gi økt operativ evne. 

Man kan ikke bare bemanne denne strukturen med bare nytt og ungt personell. Vi vil trenge erfaring og kompetanse også i de nye delene. Vi har rett og slett ingen å miste.

Forsvaret har lenge snakket om å viktigheten av å rekruttere og beholde. Uttrykket bør snus, vi bør begynne å snakke om å beholde og rekruttere.

 ...hvorfor skal en 40 år gammel militært ansatt stå karrieren ut i Forsvaret, hvis vedkommende uansett må jobbe etter avgangsalder, for å få en fornuftig pensjon?

For å beholde personell er det nødvendig med mange ulike tiltak. Incentivene må styrkes, ikke kuttes. Husleieprisene kan ikke økes. Tilbudene om faglig utdanning må styrkes. Vi må på et langt tidligere tidspunkt gi de ansatte langsiktig forutsigbarhet i ansettelsen. Og vi bør seriøst vurdere om T35- ansettelseregimet bør legges i en skuff. 

Men kanskje aller viktigst i disse dager. De militært ansatte må sikres en rettferdig pensjon.

For hvorfor skal en 40 år gammel militært ansatt stå karrieren ut i Forsvaret, hvis vedkommende uansett må jobbe etter avgangsalder, for å få en fornuftig pensjon?

Negativ effekt

Ja, jeg tror vi må bli bedre på å beholde personell. Tiltakene vi har iverksatt for å bli bedre, har ikke gitt ønsket effekt. De effektiviseringstiltakene som vi er blitt pålagt, har ofte bidratt til det motsatte. 

Jeg ønsker meg en langtidsplan som ikke sier noe, men kommer med kutt-tiltak som bidrar til noe annet.