Elvenes vil ha svar om hvordan missiltrusselen skal takles

Regjeringens nye forsvarsplan må forklare hvordan Norge skal takle den nye trusselen fra missiler, krever Høyres forsvarstopp på Stortinget, Hårek Elvenes, ifølge NTB.

– En motstander trenger ikke å okkupere norsk territorium, krenke norsk luftrom eller sjøterritorium for å ramme oss, sier han.