Nyheter:

Elisabeth Gifstad Michelsen blir Heimevernets nye sjef

Michelsen har hatt stillingen midlertidig siden august.

Brigader Elisabeth Gifstad Michelsen sitter allerede i stillingen, og har gjort det siden tidligere sjef for Heimevernet Eirik Kristoffersen takket av i august. Hun ble utnevnt fra oberst til brigader i statsråd i februar, og tiltrådte som nestkommanderende i Heimevernet i juni. 

Michelsen har erfaring både fra internasjonale operasjoner og fra stillinger på fellesoperativt og strategisk nivå. Hun har høyere militær utdanning fra US Army War College. I tillegg er hun maskiningeniør og har mastergrad innen strategisk ledelse og økonomi.

Hun var en av 12 søkere og sa følgende da Forsvarets forum intervjuet henne etter at søkerlisten ble offentliggjort:  

– Jobben fremstår som en meget spennende og interessant lederoppgave i dagens Forsvar. Det å kunne bidra til den videre utviklingen av HV i rammen av totalforsvaret vil være mitt fokus, sier hun.

På spørsmål om hva slags Heimevern hun vil bygge svarte hun:

– I tiden fremover vil Heimevernets rolle i totalforsvaret som en landsdekkende beredskapsaktør med lokal forankring fortsatt være viktig. Dette krever fokus på beredskapsklare HV-avdelinger oppfylt med soldater, materiell og ammunisjon som blir trent gjennom årlig trening og øving. 

– I tillegg vil HVs operative rolle i totalforsvaret måtte videreutvikles. HV har gjennom sitt lokale territorielle ansvar rollen som et viktig bindeledd i det sivil-militære samarbeidet i totalforsvaret. En videreutvikling av totalforsvaret generelt og HVs rolle spesielt vil være både viktig og riktig i den hensikt å bidra til en enda bedre utnyttelse av nasjonens samlede ressurser. 
Powered by Labrador CMS