Eksport til bekymring

Norsk våpeneksport kan bidra til undertrykking. Hvorfor eksporterer vi da våpen til repressive regimer?

Bidrar til undertrykking. Den illegitime delen av våpeneksporten er den som havner på feil side av folkets vilje, menneskerettighetene og folkeretten.  En liten andel av Norges eksport av strategiske varer og tjenester, om lag fem prosent hvert år, tilfører autoritære regimer utstyr som trengs for å drive intern undertrykking. Et premiss for denne påstanden er at alt av militært utstyr som tilføres et regime som bedriver intern undertrykking, muliggjør undertrykkingen. Alternativt bidrar utstyret til å gjøre det lettere. I 2015 (siste tilgjengelige tall) ble det eksportert strategiske varer og tjenester til ni land som var rangert i den verste kategorien hos Freedom House, «Not free»: Algerie, Egypt, De forente arabiske emirater, Jordan, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Thailand og Vietnam. 

I flere av landene er det ingen trosfrihet. Maktpersoners fiender tas av dage, eller de bare «forsvinner.»

Felles for disse landene var at befolkningen ikke hadde tilgang på grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. I flere av landene er det ingen trosfrihet. Maktpersoners fiender tas av dage, eller de bare «forsvinner.» I noen av landene straffes voldtektsofre for sin promiskuitet. Å eksportere militært utstyr til dem som utfører disse handlingene, er å hjelpe dem å utføre handlingene.

Forsvarsevnen. Når jeg forsøker å få Stortinget til å forklare hvorfor vi skal forsyne disse regimene med militært utstyr, er det som å snakke til en vegg. I fjor klarte Norges Kristne Råd og andre organisasjoner imidlertid å lokke Ap og Sp ut i Dagbladet. De sa at beslutningene tas:

«ut i fra et helhetlig perspektiv. En del av dette bildet er at det ikke er mulig å sikre nasjonal forsvarsevne, uten også å ha en nasjonal forsvarsindustri. På samme måte som Norge importerer forsvarsmateriell, må også norske produsenter av forsvarsmateriell kunne eksportere sine varer under et strengt utformet eksportregelverk

I hvor stor grad er forsvarsevnen vår avhengig av at vi selger militært utstyr til andre enn NATO og Norden?


Vår forsvarsevne var det eneste momentet de klarte å peke på. Med andre ord: Hvis vi kutter ut de illegitime fem prosent av våpeneksporten vår, kan vi ikke lenger sikre forsvarsevnen vår.

Ikke greit.
Denne koblingen mellom den illegitime delen av våpeneksport og vår forsvarsevne har ikke rot i noen kjent utredning. Spørsmålet mitt til norske militæranalytikere blir da: Finnes en slik kobling? I hvor stor grad er forsvarsevnen vår avhengig av at vi selger militært utstyr til andre enn NATO og Norden? Det er jo ikke utenkelig at denne koblingen finnes. Men det er i så fall en villet kobling. Hvis den finnes, er det Stortinget som velger å sende deler av regninga for forsvarsevnen vår til befolkningen som bor i land med autoritære regimer. Stortinget kunne valgt å ta den delen av regninga selv. Da blir spørsmålet til norske soldater: Synes dere det er greit at politikerne knytter deres evne til å forsvare landet, opp til salg av militært utstyr til torturister?