Nyheter:

Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef. Her sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef. Her sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Viktig med en forsvarssjef som ikke er «i lomma» på statsråden

Forsvarssjefen må være en klar og uavhengig stemme, mener Christian Tybring-Gjedde. Les flere reaksjoner på utnevnelsen av ny forsvarssjef.

Publisert Sist oppdatert

– Han er ung og har steget raskt i gradene. Eirik Kristoffersen er åpenbart en meget dyktig militær offiser.

Det sier stortingsrepresentant og andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp), bare noen minutter etter nyheten om at Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef.

Christian Tybring-Gjedde.
Christian Tybring-Gjedde.

Utfordringene står likevel i kø for Kristoffersen som kommer fra stillingen som sjef for Hæren. En ny langtidsplan for Forsvaret er noe av det første han får i fanget. Tybring-Gjedde mener regjeringen har lagt fram en plan som er altfor svak på en rekke punkter

– En av de største utfordringene for den nye forsvarssjefen blir å skape et forsvar som er kraftig nok til å møte de sikkerhetspolitiske utfordringene vi står ovenfor. Jeg håper Kristoffersen kan være en kraftig røst som påpeker manglene ved langtidsplanen som er lagt frem og ikke blir en forlenget arm av regjeringen.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no

Det viktigste for en forsvarssjef er at han er uavhengig av politiske føringer når de kommer med sine fagmilitære råd. Det har vært eksempler på forsvarssjefer tidligere som har vært «i lomma» på statsrådene, mener Tybring-Gjedde.

– Vi trenger en forsvarssjef som tør å være åpen og ærlig om hvilke utfordringer Forsvarets står overfor. Jeg synes Bruun Hanssen har gjort en svært god jobb med dette, noe også hans fagmilitære råd bærer preg av.

– Forsvarssjefen må fortsette å være en kraftig, uavhengig røst.

Samsvar mellom trusselbilde og innretning

– Jeg tippa rett, sier Liv Signe Navarsete (Sp) til Forsvarets forum.

Liv Signe Navarsete.
Liv Signe Navarsete.

– Det jeg forventer er at han, sammen med politikerne, skal utvikle et forsvar som svarer på den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det må være et samsvar med trusselbildet og innretningen av Forsvaret.

Det sier Navarsete som er kritisk til langtidsplanen fra regjeringen som hun har tatt til orde for å sende i retur.

– Det er umulig å få tak i hva som prioriteres i langtidsplanen til regjeringen, sier hun.

Vanskelige valg

– Jeg vil gjerne gratulere Kristoffersen med utnevnelsen!

Det skriver Anniken Huitfeldt (Ap) som leder for Utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Rollen som forsvarssjef innebærer en viktig og ikke alltid helt enkel balansegang mellom både å være etatsjef for Forsvaret og samtidig rådgiver for politiske myndigheter. Kristoffersen står overfor en del vanskelige valg om strategisk retning for det norske Forsvaret. Det vil også være viktig for en forsvarssjef å holde kontakt og bygge tillit med det politiske Norge og alle politiske partier – det er jeg trygg på at Kristoffersen vil lykkes med.

Klar stemme overfor politikerne

– Jeg vil jo først og frem ønske ham lykke til i en krevende jobb. Vi ser også fram til et godt samarbeid, sier Jens Jahren som er leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO).

– Så langt jeg kjenner til har Kristoffersen hatt et tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Jeg tror han kan videreføre linjen til Haakon Bruun-Hanssen med å samle Forsvaret og få folk til å trekke sammen. Samtidig er han en tydelig stemme overfor politikerne om hvilke behov Forsvaret har for å utvikle seg videre.

– Hva blir de største utfordringene i tiden fremover for den nye forsvarssjefen?

– Det er noen kraftige prioriteringsutfordringer i langtidsplanene. Det er trange rammevilkår for å oppnå målsetningene som ligger til grunn i det fagmilitære rådet om økt robusthet og utholdenhet, sier Jahren.

Han ramser opp noen av utfordringene Kristoffersen må hanskes med; stor kamp om kompetanse, kraftige effektiviseringskrav og behov for modernisering av materiell.

Leder i BFO - Jens Jahren
Leder i BFO - Jens Jahren

– Bruun-Hanssen vært en klar fagmilitær stemme om hvilke behov som finnes. Han har også vært tydelig på at dette er hans fagmilitære vurderinger, så er det politikerne som tar beslutningene. Det tror jeg Kristoffersen også er i stand til å håndtere på en god måte.

Eirik Kristoffersen kommer fra stillingene som både sjef for Heimevernet og Hæren. Jahren synes Kristoffersen har vært veldig klar på hvilke utfordringer grenene sto ovenfor.

– Kristoffersen kommuniserte dette på en fornuftig og troverdig måte. Jeg håper og tror han vil videreføre det i rollen som forsvarssjef.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no

Viderefører arven

– Vi gratulerer Kristoffersen med utnevnelsen. Han har på kort tid opparbeidet seg kompetanse fra mange områder. Vi ser frem til et godt og nært partssamarbeid. Vi forventer nå at Kristoffersen blir en tydelig stemme for Forsvaret og for de ansatte, opp mot Forsvarsdepartementet og Stortinget, sier Torbjørn Bongo.

– Jeg forventer at Kristoffersen viderefører arven fra Haakon Bruun-Hanssen som var veldig tydelig på utfordringene i Forsvaret. Det viste seg både i det fagmilitære rådet og kommentaren han hadde knyttet til langtidsplanen for Forsvaret, sier Bongo.

Leder i NOF Torbjørn Bongo.
Leder i NOF Torbjørn Bongo.

Han sikter til admiralens kommentar som der han konkluderte med at regjeringens forslag til ny langtidsplan var tett opp mot det laveste ambisjonsnivået i det fagmilitære rådet.

– Min oppfatning er at de ansatte satte pris på den ærligheten forsvarssjefen framviste da.

– Ble du overrasket over valget av Kristoffersen?

– Ja, jeg må nok si at jeg ble litt overrasket. Han er jo relativt ung. Nå får han en utfordrende jobb i balansere hensynene ved å være lojal mot politiske føringer og å lytte til de ansatte i Forsvaret.

– Vi håper han vil lytte til oss, sier Bongo.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat forsvar ser også fram til et godt samarbeid.

– Parat forsvar gratulerer Erik J. Kristoffersen utnevnelsen og ser fram til å jobbe sammen med forsvarssjefen og utvikle Forsvaret i ett aktivt partssamarbeid, skriver leder Johan Hovde i en epost.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS