Meninger

General Eirik Kristoffersen oppfordrer til mer åpenhet og mer debatt om Forsvaret.
General Eirik Kristoffersen oppfordrer til mer åpenhet og mer debatt om Forsvaret.

Tydelighet, troverdighet og tilgjengelighet

– Offentlig meningsbryting gjør oss bedre opplyst, og det skjerper argumentasjonen, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert

Dette er siste gangen jeg skriver denne spalten til Forsvarets forum. Det er fordi spalten blir borte som en del av en rekke endringer redaktøren har igangsatt. Gode endringer. Forsvarets forums uavhengighet har blitt tydeligere. Redaksjonen har ikke lenger tilgang til Forsvarets intranett, arkivsystem eller interne epost-programmer. Den delen av magasinet som var forsvarsintern, produsert av Forsvarets egne kommunikasjonsfolk, har blitt avviklet.

Magasinet skal videreutvikles, og det satses veldig bra digitalt. Jeg mener det er til det beste. Når vi holder oss med en redaksjon som er underlagt Mediaansvarsloven og Redaktørplakaten, så må det ikke være noen tvil om uavhengigheten til eieren Forsvaret.

Fikk du med deg denne? – Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går, både når det gjelder behandling av gradert informasjon og sensitive opplysninger, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Vær litt modigere

Er det siste gangen jeg skriver i Forsvarets forum? Absolutt ikke. Det kommer jeg til å fortsette med. Som mange andre som deltar i debatten om forsvarssaker, kommer jeg til å sende inn innlegg og jeg kommer sikkert til å bli intervjuet av journalister fra Forsvarets forum.

Også om saker som ikke er så behagelige, er journalistikk viktig. Spørsmålet er likevel om mange av oss burde være litt modigere i møte med mediene, enten det er Forsvarets forum eller andre. Mediene omtales i Norge som den fjerde statsmakt. De representerer et korrektiv til den formelle makten, regjering, storting og domstolene. Det skal vi være takknemlige for.

Åpenhet tjener så absolutt Forsvaret. Åpenhet om alt som er ugradert, og som ikke setter oppdragene våre i fare. Det er med glede jeg ser at flere og flere i Forsvaret deltar i debattene. Det vil jeg gjerne se mer av. Offentlig meningsbryting gjør oss bedre opplyst, og det skjerper argumentasjonen.

Forsvarssjef og forsvarsminister tok nylig opp lekkasjer fra ansatte i Forsvaret: – Jeg tror mange er i tvil om de kan delta i debatten om Forsvaret, svarte Torbjørn Bongo i Norsk Offisers- og spesialistforbund.

Bygges over tid

Tydelighet, troverdighet og tilgjengelighet, hva betyr det? Vi må være tydelige på hva vi står for og mener, og vi må uttrykke oss slik at folk forstår det.

Troverdigheten bygges over tid gjennom at folk oppfatter at vi er til å stole på. Derfor vil jeg at vi også snakker om ting som går galt. Tilgjengelighet betyr at vi byr på oss selv og tar tid til å snakke med mediene (og ikke minst kolleger og dem rundt oss). En klok mann presiserte begrepet tilgjengelighet for meg. Du må være tilnærmelig i tillegg til tilgjengelig. For meg er dette en viktig påminnelse, vi ledere må invitere aktivt til dialog.

Forsvarsvilje er viktig

Forsvaret har rekordhøyt omdømme i befolkningen. Det er bra. Forsvarsviljen i folket er viktig for forsvaret av Norge. Min oppfordring til alle i Forsvaret er å gi sitt bidrag til forsvarsviljen gjennom å bruke alle muligheter til å fortelle om det vi gjør i Forsvaret, og bidra til debatten om den videre utviklingen.

For alt vi har. Og alt vi er.

Powered by Labrador CMS