Eirik Johan Kristoffersen

Eirik Johan Kristoffersen (48) er i statsråd utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret til stillingen som sjef for Heimevernet. Les mer.