Nytt om navn:

Eirik Guldvåg

​Oberstløytnant Eirik Guldvåg er ansatt som sjef for 133 luftving på Evenes flystasjon. Guldvåg starter i jobben som luftvingsjef på det som blir landets mest moderne flystasjon 1. august, melder Fremover. Guldvåg har sin operative tjeneste fra Bodø hovedflystasjon. Siden 2003 fram til 2016 sto han i ulike stabsstillinger i Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet og i Luftforsvarsstaben.