Nyheter:

Etterretningstjenesten advarer mot økt kinesisk innflytelse. En større avhengighet av Kina kan være farlig for Norge, mener eksperter.
Etterretningstjenesten advarer mot økt kinesisk innflytelse. En større avhengighet av Kina kan være farlig for Norge, mener eksperter.

– Verdens farligste diktatur på besøk

Etterretningstjenesten advarer mot økt kinesisk innflytelse. En større avhengighet av Kina kan være farlig for Norge, mener eksperter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Verdens farligste diktatur.

Slik omtaler forfatter av flere bøker om Kina Torbjørn Færøvik landet som sender noen av sine mektigste politikere til Norge denne uka, blant annet formann i Folkekongressen i Kina, Li Zhanshu (se hovedbilde). Færøvik frykter at Norge får en sterkere tilknytting til kinesisk økonomi og bli for avhengig av den fremvoksende supermakten.

Forfatter Torbjørn Færøvik (Foto: Privat). 
Forfatter Torbjørn Færøvik (Foto: Privat). 

– Kina ga ingenting, sier Færøvik.

«Ydmykende» for Norge, sa en norsk professor i statsvitenskap som mente at Norge bøyet av i ønsket om å komme på talefot med Kina etter at den kinesiske regimekritikeren Liu Xiabo fikk Nobels fredspris i 2010.

– Når Kina nå sender så høytstående representanter til Norge, er det et tegn på at vi gjør det «rette». Det kan være riktig å ha et forhold til Kina, men å veve seg dypere inn i kinesisk økonomi er farlig og kan føre til at vi blir utsatt for press, sier Færøvik.

Kinesiske interesser

Å bekymre seg for Kina, det gjør også E-tjenesten. I Etterretningstjenestens trusselrapport FOKUS 2019, pekes det blant annet på at myndighetene i Kina er villig til å bruke et avhengighetsforhold som et pressmiddel til å fremme kinesiske interesser. Det kan blant annet komme som et resultat av gjeld til Kina, handelsinteresser eller gjennom større byggeprosjekter i utlandet. 

«Beijing satser stort på å gjøre Kina også til en teknologisk stormakt. Ny teknologi gjør det mulig å ha styrket sosial kontroll og forsterke den autoritære utviklingen i landet. Overvåkings- og kontrollteknologi innføres i testprovinser og vil eksporteres til andre land. I takt med at Kina vokser, har landets militære fått i oppdrag å beskytte Kinas interesser i utlandet, og PLA (Folkets frigjøringshær, journ. anm) styrker kapasiteten til operasjoner utenlands i alle forsvarsgrener. Kina søker også et økt nærvær i Arktis».

Det heter det i et utdrag av rapporten. I forbindelse med utbyggingen av det nye 5G-nettet har den kinesiske teknologiganten Huawei vært en av de mulige utbyggere av infrastrukturen. 


Det førte blant annet til at tidligere sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, advarte og mente at norske myndigheter burde vise aktsomhet. Det kan være for tette bånd mellom kinesiske myndigheter og Huawei. Det kan være en trussel for nasjonale interesser,
fortalte hun til NRK. 

– Når så tunge faginstanser som PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gått ut og advart mot Huawei, ville det være rart ikke å lytte til dem. 5G-nettet blir jo viktig for å drifte sykehus, men også for forsvarssektoren, sier Torbjørn Færøvik.

I fryseboksen

Øystein Tunsjø er professor ved IFS (Foto: Håvard Madsbakken/Forsvaret). 
Øystein Tunsjø er professor ved IFS (Foto: Håvard Madsbakken/Forsvaret). 

Ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) er professor Øystein Tunsjø tydelig på at Norge er i skvis mellom USA og Kina. Å si blankt nei til Huawei som utbygger av 5G-infrastukturen, ville potensielt ført oss tilbake til kinesiske «fryseboksen» – som var tilfelle i etterkant av fredsprisen til Lui Xiabo. 

– Vi ville uansett klart å holde ut et kjøligere forhold, som vi gjorde sist.

Han tror ikke utbygging av 5G blir et tema under dette besøket fra Kina.

Heller ikke omstridte tema som det som skjer i Xinjang-provinsen med den muslimske minoriteten uigurene eller militær aktivitet i Sør-Kina havet, vil bli diskutert.

– Det er heller et ønske om å videreføre utviklingen man har hatt. Det blir en del høflighetsfraser, sier Tunsjø.

Større press

Professoren ved IFS har forsket på det bilaterale forholdet mellom USA og Kina. Han mener en stadig større grad av konkurranse og rivalisering mellom de to landene, kan legge føringer for norsk sikkerhetspolitisk.

– Det vil bli et sterkere press fra USA om å demme opp for Kina. Det forventes ikke at vi skal seile i Sør-Kina havet av USA, men det forventes at vi følger amerikanske politikk som kan innebære at vi ikke lar Huawei bygge ut 5G-nettet, sier Tunsjø.

I likhet med E-tjenesten, mener han at Kina kan være en trussel for norsk sikkerhet.

– Vi vil gjøre oss sårbare dersom vi tillater at Huawei som utbygger av 5G. Da kan kinesiske myndigheter utøve press overfor Norge. Hvis kommuniststyret i Kina, ønsker at Huawei skal gjennomføre påvirkningsoperasjoner eller overvåkning, så gjør de det.

– Positiv utvikling

Forfatter Torbjørn Færøvik får ikke lenger visum til Kina via ambassaden på grunn av sin kritiske holdning overfor landet. Han er skeptisk til regjeringens tilnærming til Kina og etterlyser politikere som har et mer bevisst forhold til at Kina ikke er som et hvilken som helst annen handelspartner. 

– Når det kommer til Kina går regjeringen på tå hev... (Torbjørn Færøvik, forfatter). 

Det er et diktatur, understreker Færøvik. Det står i kontrast til det som var den offisielle norske reaksjonen da de ble klart at Kina kom på besøk forrige uke.

– Besøket bekrefter den positive utviklingen i relasjonene mellom våre land. Norge har mye å vinne på et nært, bredt og langsiktig samarbeid og kontakt med Kina, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre), ifølge NTB. 


I forbindelse med statsbesøket vil den kinesiske delegasjonen blant annet besøke Utenriks- og forsvarskomiteen, og statsminister Erna Solberg. De er også innvilget audiens hos kong Harald.

Dårlig tegn

Færøvik mener at besøket kan være et dårlig nytt for Norge. Han mener Kina potensielt er en trussel mot norsk sikkerhet, og han ser med bekymring for hvordan stormakten kjøper seg innflytelse i Europa; både ved oppkjøp av havner og ved støtte til sittende regjeringer på kontinentet.

Land som Ungarn med president Viktor Orban har blant annet antydet at det kan støtte seg til Kina i takt med et stadig surere forhold til EU, forteller Færøvik.


– Når det kommer til Kina går regjeringen på tå hev, helt ulikt hvordan de handler overfor Russland da man står opp med brask og bram.

PS: Huawei i Norge har via sikkerhetssjef Tore Larsen Orderløkken avvist at de er en trussel mot nasjonal sikkerhet. Overfor Klassekampen sa han tidligere i år blant annet at:

– Huawei er et privat selskap eid av de ansatte, og vi har ingen forbindelse med kinesiske myndigheter, spionasje eller bakdører i vårt utstyr. Vi finner det litt bemerkelsesverdig at man skal plukke ut en leverandør basert på hvor man kommer fra. 

 

 ***

 

– Må vurdere investeringer nøye 

Vi bør være flinkere til å vurdere hvor vi ønsker utenlandske investeringer. Likevel, vi må ikke tro at Kina alltid er en trussel mot nasjonal sikkerhet

Det var noe av budskapet da den amerikanske professoren Matthew Ferchen holdt et foredrag  for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i Oslo.

Temaet var Kina og landets økonomiske investeringer i utlandet. Ferchen har vært professor ved Tsinghua-universitetet i Beijing i ni år. Han er tilknyttet Carnegie–Tsinghua Center for Global Policy, hvor han leder China and the Developing World Program.


– Kina bruke sine økonomiske muskler til å øke sin innflytelse i verden. Det har tatt vesten litt «på senga» når de har sett hvor konkurransedyktige Huawei er.

Hva ville dine bekymringer være dersom Norge lot Huawei bygge infrastrukturen til det nye 5G-nettet?

– Det finnes legitime grunner til at land bør vurdere det nøye. Land med ulike interesser vil vurdere saken ulikt enn USA (myndighetene i USA har innført en rekke forbud ovefor Huawei, journ. anm).

– I USA har det vært tydelig på at vi ikke bare må se på kostnaden ved byggingen, men at det eventuelle bekymringer knyttet til sikkerheten må vurderes nøye: «Det koster kanskje mer å la noen andre gjøre det, men i det lange løp vil vi være tryggere», sier Ferchen og viser til den politiske debatten i USA.

Du vil ikke komme med noen anbefaling om hva Norge bør gjøre?

– Min eneste anbefaling er i tråd med det jeg tidligere har sagt at land må ha på plass metoder for å kunne vurdere utenlandske investeringer opp mot nasjonale interesser.

Påvirket av vesten

Matthew Ferchen mener videre at Kina i større grad har blir påvirket av vesten, enn at vesten har gitt avkall på sine verdier i møtet med landet. 

– Kina har blitt kraftig påvirket av vestlige ideer og verdier. De siste 40 årene har Kina fulgt med på strømningene i vesten om hvordan man styrer samfunn. Mange unge kinesere ønsker å leve som i vesten.

– Det at Kina har påvirket vesten på en negativ måte, mener jeg er en feilslutning.

Powered by Labrador CMS