E-sjefen avventer EOS-utvalgets rapport i Frode Berg-saken

Sjef for etterretningstjenesten Morten Haga Lunde har i knappe ordelag kommenter Frode Berg-saken. Pressemeldinger fra E-sjefen er sjelden kost. Det har de siste dagene kommet en rekke spørsmål rettet mot E-tjenesten, og onsdag sendte Lunde ut en kort melding. «Sjef Etterretningstjenesten har tillit til at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS utvalget, vil gå grundig inn i Frode Berg saken», heter det. E-sjefen skriver videre at han avventer utvalgets konklusjon, og at han utover dette ikke kommenterer saken ytterligere. EOS-utvalget bekreftet i helgen overfor NRK at de i lengre tid har gjort undersøkelser, og at de ønsker å snakke med Frode Berg. Om deres funn blir lagt fram som en egen rapport for Stortinget, eller om det vil inngå i den årlige statusrapporten, er ikke kjent.