Dokumenter om Afghanistan-krigen frigitt

Frigitte dokumenter om krigen i Afghanistan viser at amerikanske myndigheter løy om hvor bra krigen gikk, skriver VG. De viser til dokumenter avisen Washington Post har fått tak i som avslører at amerikanske rådgivere i forbindelse med krigføringen, tidlig forsto at felttoget var mislykket.
– Omtrent hvert eneste år sa amerikanerne at nå var de nært et gjennombrudd, nå var krigen snart vunnet. Amerikanerne definerte rammene for operasjonen, men mange av oss som var tett på, så at bildet de tegnet ikke stemte, sier Kai Eide, som var FNs spesialutsending til Afghanistan fra 2008 til 2010.