Disse kan bli tatt ut i streik

LO, YS, Unio og Akademikerne har brutt med staten, og lønnsoppgjøret er gått til mekling. Hva betyr det for forsvarssektoren?

Publisert Sist oppdatert

Det jobber rundt 166 000 ansatte i staten. Mange av disse i Forsvaret. Dersom årets lønnsoppgjør skulle ende med streik, er det noen begrensninger i retten til å streike for statsansatte. 

Unntatt fra streikeretten er embedsmenn utnevnt i statsråd, militære tjenestemenn og virksomhetens øverste leder og personalleder.

– Vi har tidligere hatt sivilt ansatte i forsvarssektoren i streik, blant annet i Forsvarsdepartementet, sier Tom-Rune Klemetsen, leder i NTL Forsvaret.

Her kan det bli streik

LO Stat har nå varslet at 4000 medlemmer blir tatt ut i streik dersom meklinga natt til 24. mai ikke fører fram. I varselet kommer det fram at i forsvarssektoren er ansatte i Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell tatt ut dersom det blir streik. I neste uke kommer et mer spesifisert første streikeuttak, med arbeidssteder og antall.

Men mange andre sivilt ansatte i Forsvaret har jobber som dersom de tas ut i streik kan ramme Forsvaret.

– Jeg kan ikke husket at tidligere konflikter har kommet så langt, for eksempel at teknikere på fly som står i beredskap tas ut, sier Klemetsen.

Da er det mer sannsynlig at de som jobber med lønn i Forsvaret kan bli tatt ut.

Ofte tar man tidlig ut de ansatte i departementene og direktoratet slik man har gjort nå

– Men det skjer neppe før i andre eller tredje uttak. Ofte tar man tidlig ut de ansatte i departementene og direktoratet slik man har gjort nå. Dermed rammer streiken raskt dem som styrer staten, forklarer Klemetsen.

Møter til mekling

Partene hadde frist til midnatt til 1. mai, men ble ikke enige. Partene møter nå til mekling hos Riksmekleren. Klemetsen tror Riksmekleren har en stor jobb foran seg.

– Forhandlerne våre i LO stat har sagt at det så langt egentlig ikke har vært reelle forhandlinger fordi motparten ikke ville snakke om pensjon. Så sjansen for streik er alltid overhengende.

Så sjansen for streik er alltid overhengende

De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne forhandlet på vegne av sine medlemmer i staten. Alle har brutt forhandlingene med arbeidsgiversiden som er representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør og handler stort sett om lønn, i tillegg ble partene under oppgjøret i fjor enige om at det i år også skal forhandles om enkelte elementer knyttet til pensjon. Spesielt viktig har saken om at all lønn skal være pensjonsgivende for statsansatte. Slik er det ikke i dag.

Tre hovedgrunner

Ifølge LO var det tre hovedgrunner til bruddet; En uavklart situasjon når det gjelder AFP, hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles og manglende vilje til å rydde opp i forskjellene i offentlig sektor om variable tillegg skal inngå i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget.

Vi kom egentlig aldri i gang med reelle forhandlinger fordi AFP-spørsmålet sperret

– Vi kom egentlig aldri i gang med reelle forhandlinger fordi AFP-spørsmålet sperret, sier leder i LO Stat, Egil André Aas i en pressemelding.

Meklingen startet formelt torsdag 2. mai og skal være avsluttet innen torsdag 23. mai ved midnatt. En eventuell streik vil altså først starte fredag 24. mai.