Nyheter:

Disse har søkt jobben som ny sjef for Hæren

Flere profilerte offiserer på søkerlisten.

Publisert Sist oppdatert

​Generalmajor Odin Johannessen går av som sjef for Hæren til fordel for ny jobb som Director Operations and Planning Division i International Military Staff ved NATOs hovedkvarter i Brussel.

I løpet av høsten skal ny sjef for Hæren være på plass.

– Vi blir trolig å ta en avgjørelse på hvem som får jobben før sommeren. Så vil ny sjef starte i jobben i løpet av høsten, sier major Roar Wold, talsperson for Forsvaret.

Dette er de ni som har søkt jobben:

  • Generalmajor Eirik Johan Kristoffersen. Sjef for Heimevernet.
  • Brigader Morten Eggen. Sjef for landkapasiteter i Forsvarsmateriell.
  • Brigader Dag Søberg. Sitter i ledelsen i det tysk- nederlandske korps med ansvar for blant annet etterretning og planlegging.
  • Brigader Ivar Knotten. Sjef for plan- og øvingsavdelingen ved ved FOH.
  • Brigader Leif Petter Sommerseth. Avdelingssjef på FOH J3.
  • Brigader Ingrid Margrethe Gjerde. Nestkommanderende kommunikasjonsavdelingen.
  • Brigader Lars Sivert Lervik. Sjef for Brigade Nord.
  • Brigader Jon Morten Mangersnes. Sjef for Hærens våpenskole
  • Brigader Ivar Halset. Sjef for felleskapasiteter i Forsvarsmateriell

Eirik Johan Kristoffersen, sjef for Heimevernet, sier følgende om søknaden sin:

– Først og fremst er det utrolig givende og motiverende å være sjef for Heimevernet. Når jeg allikevel velger å søke sjef Hæren er det fordi Hæren er en forsvarsgren, sammen med Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Der Heimevernet først og fremst står for en lokal beredskap sammen med totalforsvaret overalt alltid, skal Hæren virke i en fellesoperasjon, tett integrert med fellesoperative ressurser. Med min bakgrunn fra Hæren, Forsvarets spesialstyrker og Heimevernet mener jeg at jeg har noe å bidra med i den videre utviklingen av både Hæren og hele landmakten, sier Kristoffersen.

– Det er en særdeles krevende og interessant stilling, spesielt i den tiden Forsvaret er i nå, sier brigader Dag Søberg, som er en av søkerne.

Brigader Ivar Knotten, sjef for plan- og øvingsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter sier følgende:

– Det må være den ultimate utfordringen å være sjef for Hæren. Jeg tenker det er moro å komme tilbake til Hæren. Jeg vil prøve å bidra i den prosess som forsvarsgrenen er i nå. Hæren har store utfordringer, og det er verdt en innsats å stå på for at Norge skal ha en hær som virker.

Brigader Lars Sivert Lervik, som i dag er sjef for Brigade Nord, vil gjerne være med å påvirke utviklingen av Hæren.

– Det er en vedlig spennende jobb og som hær-offiser vil jeg gjerne være sentral i utvklingen av Hæren og være leder for den spennende tiden både Hæren og Forsvaret går inn i, sier Lervik.

Brigader Ivar Halset, sjef for felleskapasiteter i Forsvarsmateriell sier følgende om hvorfor han har søkt jobben:

– Stillingen som sjef for Hæren er kanskje den aller mest spennende jobben for en hæroffiser som har tjenestegjort i grenen i et langt liv. Jeg vil gjerne være med å påvirke veien videre for Hæren, og jeg trigges av lederoppgavene ved en slik jobb, sier Ivar Halset som i dag er sjef for felleskapasiteter i Forsvarsmateriell. Halset har tidligere vært stabssjef i Heimevernet.

Jon Morten Mangersnes, sjef for Hærens våpenskole, ønsker ikke å kommentere til Forsvarets forum hvorfor han søker jobben.

Brigader Morten Eggen, sjef for landkapasiteter i Forsvarsmateriell ser på stillingen som en kjempeutfordring. 

– Det er utrolig mye spennende som skal skje i moderniseringen av Hæren i årene som kommer. Jeg har i dag ansvaret for alt som går på investeringer til Hæren, så jeg har sånn sett fått være med på moderniseringen fra materiellperspektivet. Det vil skje så mye i Hæren fremover at jeg trigges av å kunne være ved roret når Hæren skal videreutvikles. Balansen mellom videreutvikling og det å ha det operative ansvaret i daglige operasjoner er selvsagt en utfordring.

Nestkommanderende i kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet, brigader Ingrid Gjerde, sier dette om hvorfor hun har søkt jobben:

– Vi står midt i en omfattende modernisering av Forsvaret, og jeg er svært motivert for å lede den videre utviklingen av Hæren i denne tiden. Rollen som styrkesjef og økt operativ fokus gjør oppgaven ekstra interessant. Og, jeg har alltid trivdes veldig godt i Hæren.

Brigader Leif Petter Sommerseth har så langt ikke besvart Forsvarets forums henvendelse.