Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Anbefalinger til ny disiplinærlov utsatt

Disiplinærloven fikk sist en skikkelig overhaling i 1989.

Publisert

Arbeidsgruppen som skal endre disiplinærloven hadde sitt første møte i mars 2019. Planen var at de skulle gi sine anbefalinger til Forsvarsdepartementet innen 1. mai 2020. Nå er fristen utsatt.

– Grunnet litt ulike omstendigheter, deriblant utvidelse av mandatet og skifte av sekretær i arbeidsgruppen, er fristen utsatt til 1. oktober, skriver generaladvokat Sigrid Redse Johansen i en e-post til Forsvarets forum.

Hva slags refs, hvem kan gi den og hvem skal bestemme over militærpolitiets etterforskninger? Dette er noen av temaene arbeidsgruppen ser på. Disiplinærloven fikk sist en skikkelig overhaling i 1989. Forsvaret så annerledes ut den gang. Derfor skal arbeidsgruppen på ni stykker finne ut nøyaktig hva som kan kastes ut og hva som kanskje bør puttes inn.